Cheb: Poplatky za odpady a psy je možné platit do konce května (TV Západ)

U místního poplatku za komunální odpad pro rok 2024 došlo v Chebu ke změně částky z dosavadních 700 na 800 korun. Platí musí každý obyvatel města, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně Městského úřadu Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14.

dezinfekce

Poplatek hradí také všechny fyzické osoby, právnické osoby, příspěvkové organizace, svěřenecké fondy, družstva apod., mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém není k pobytu evidována žádná fyzická osoba. Sankce za pozdní úhradu činí až dvojnásobek dlužné částky.

Poplatek se hradí na účet města Chebu č. 8847450257/0100 u Komerční banky, a to na variabilní symbol, který byl každému poplatníkovi přidělen a oznámen v minulých letech. Zjistit ho lze na základě zadání rodného čísla také na webu města www.cheb.cz v sekci POTŘEBUJI SI ZAŘÍDIT (dále Poplatky/Komunální odpad - poplatek) nebo v informační kanceláři odboru finančního v přízemí budovy radnice na náměstí.

Ke změnám dochází také v případě poplatků za psy. Změna se týká především sazby u poplatku ze psa, jehož držitelé mají nahlášen trvalý pobyt v okrajových částech města Cheb. To znamená, že držitelé psa, kteří dosud hradili částku 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa, nově platí částku 300 Kč za prvního psa a 450 Kč za druhého a každého dalšího psa. 

Držiteli psa, který dovršil v daném kalendářním roce věk 65 let, zůstává i nadále sazba 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa (tato sazba se vztahuje i na důchodce s evidovaným pobytem v okrajových částech města). U ostatních držitelů psů se dosavadní sazby poplatku nemění. 

Splatnost poplatku je také do 31. května 2024. U stávajících variabilních symbolů nedochází ke změně. Poplatek se hradí na účet města č. 19-528331/0100.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy