Cheb: Město zeminu z Ypsilonky pro most do Hájů nevyužije (TV Západ)

Město Cheb v rámci příprav na vybudování nejprve lávky a posléze mostu do Hájů zvažovalo využít odtěženou zeminu majitele stavby na tzv. Ypsilonce.


Ušetřila by tím značnou částku, ale bylo potřeba zjistit, zda hmota splní přísné podmínky pro použití na zatížené konstrukci. 

„Nechali jsme posoudit vhodnost této zeminy pro použití na přesýpaný most do Hájů. Tato zemina je z hlediska chemických rozborů vhodná. Opoziční zastupitelé poukazovali na množství arzenu v této zemině a v tomto parametru tato zemina vyhovovala. Bohužel nevyhovovala z hlediska mechanických vlastností zeminy, tzn. především ve zhutnitelnosti této zeminy, kdy je pouze podmínečně vhodná pro použití na takový zásyp,“ uvedl místostarosta Chebu Pavel Pagáč. 

Podle propočtů města se dalo získáním zeminy ušetřit až 20 milionů korun. Nicméně následnými úpravami, aby vyhověla pro použití, by se výhodnost setřela, takže se od plánu ustoupilo. Projekt výstavby dále pokračuje. 

„Územní řízení je dokončeno pro tento most. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, která by měla být připravena ke konci letošního roku a následně by měl být spuštěn proces stavebního povolení,“ doplnil místostarosta. 

Stav lávky, jež prošla v roce 2019 opravami, by po zpracovávaném posouzení měla vyhovět do roku 2025. 

„Jedná se o v současné době o důležité propojení obecně lokality na Hradčanech Dyleňská právě do Hájů. Do Hájů jako takových vede vlastně jediný silniční most v ulici Osvobození a toto je jako důležitá zkratka pro pěší právě do těch Hájů. Do budoucna se uvažuje o i silničním propojení a nejde tedy hlavně o ty Háje, ale priorita je napojení na Podhrad, na jihovýchodní obchvat a je to v rámci nějakých strategických dokumentů a zokruhování silniční sítě v rámci Chebu a odlehčení některých páteřních komunikací a právě tímto směrem,“ dodal Pagáč. 

Odhadované náklady na stavbu přesýpaného mostu v místě kovové lávky se podle města pohybují okolo 100 milionů korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy