Cheb: Krizový štáb řešil opatření pro město (TV Západ)

Na chebské hasičské stanici zasedl v pondělí 16. března Krizový štáb Obce s rozšířenou působností Cheb. Na témata jednání a výsledky jsme se zeptali zástupce města.

dezinfekce

„Jednání se zúčastnili zástupci Integrovaného záchranného systému, zástupci městského úřadu a dalších relevantních složek. V rámci jednání jsme probrali zprávy všech zástupců Integrovaného záchranného systému. Z jejich strany byl bohužel konstatován naprostý nedostatek vhodných ochranných prostředků, které nebyly z hlediska centrální vlády včas zajištěny. Takže jak policisté, tak hasiči, Městská policie a další složky fungují ve značně provizorním systému. Musí improvizovat, omezovat svoji činnost, kdy stále ještě není zajištěn dostatek těchto prostředků. A zřejmě ani v nejbližších dnech nebude. Což velice limituje jejich činnost. Samozřejmě se to pak promítá do dalších služeb pro občany. Z hlediska policie byla konstatována velmi neuspokojivá situace na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding, kde se dnes po ránu vytvořila mnohakilometrová fronta vyvolaná hlavně pendlery, kteří jezdí do Německa a kamionovou přepravou, která tam směřuje. Bohužel, tam asi žádné logické řešení v dohledné době není, protože počet pendlerů, kteří se soustřeďují na tento přechod je enormní, a v krátkém časovém horizontu je nelze odbavit. Takže fronty tam bohužel zřejmě budou i v nejbližších dnech trvat. Policisté také poděkovali městu za vytvoření zázemí pro své pracovníky, a to hlavně na hraničním přechodu Svatý Kříž, který je uzavřený, ale policisté tam hlídkují a postrádali tam vhodné zázemí. Takže město jim dodalo potřebné zázemí v podobě mobilní toalety a nějakých prostředků, aby si mohli alespoň ohřát stravu. Tím se jejich zázemí zlepšilo. Policisté i hasiči referovali o zabezpečení svých pracovníků tak, aby mezi nimi hrozilo co nejmenší riziko nákazy. Protože pokud by pak k tomu došlo, že některý z pracovníků by byl nakažen koronavirem, tak by to mohlo ohrozit i další, kteří s ním spolupracovali. Takže se tam důsledně střídají jednotlivé směny. A jednotlivé směny nepřicházejí, pokud možno do kontaktu, aby nebyla ohrožena činnost těchto důležitých složek. Z hlediska dalších informací – 5. ZŠ v Chebu byla určena jako spádová škola, která bude poskytovat i přesto, že školy jsou jinak zavřené, péči o děti od 3 do 10 let pro klíčové složky státu, což znamená právě děti uniformovaných složek IZS, což jsou policisté, záchranná služba, hasiči apod., ale také pro děti např. subjektů, poskytujících zdravotnické služby, jako jsou praktičtí lékaři nebo jiné lékařské profese. Od zítřka by 5. ZŠ měla poskytovat tyto služby celodenně. Je tam možnost umístit děti i přes noc včetně stravy. V současné době s paní ředitelkou Řehořovou pracujeme na specifikaci všech požadavků a uspokojení požadavků této školy na provoz,“ popsal starosta Chebu Antonín Jalovec. 

Hned v pondělí také padlo rozhodnutí o chystaném zasedání zastupitelů. 

„V průběhu dneška jsem rozhodl o zrušení jednání zastupitelstva města, které bylo svoláno na tento čtvrtek. Činím tak i na základě doporučení Ministerstva vnitra, které doporučilo, že pokud na programu není opravdu nějaká bezodkladná a důležitá věc, tak se má zastupitelstvo odsunout do doby po skončení karantény. Stejně tak to platí i pro jednání městské Rady. Takže tyto dva orgány v dohledné době zasedat nebudou. I samotná činnost Městského úřadu je současnými karanténními opatřeními dotčena. Domluvili jsme se, že úřad uzavřeme s tím, že úředníci budou k dispozici na e-mailové korespondenci, eventuálně na telefonu a v naprosto nevyhnutelných případech, po předchozí telefonické domluvě, zabezpečíme přístup veřejnosti do speciálně upravených místností, a to v takovém režimu, který by probíhal vždy v pondělí od 09:00 do 10:30 a od 15:30 do 17 hodin a ve stejných hodinách i ve středu. Je to ale pouze po předchozí telefonické domluvě a pro jednání s příslušným úředníkem. Budou přitom samozřejmě zabezpečeny všechny možnosti zamezení kontaminace prostor i nakažení koronavirem. Na základě doporučení vlády úředníci samozřejmě pracují, řeší nezbytně nutné záležitosti. Nicméně i my jsme rozhodli o tom, že max. část úředníků, kterou lze vyčlenit, bude pracovat doma, budou se střídat na směny tak, aby byli navzájem zastupitelní a veškerou možnou agendu budou řešit přes internet,“ přiblížil Jalovec.

Město také zavedlo jako první v kraji službu pro své seniory. 

„Ze všech statistik vyplývá, že nejohroženější skupinou jsou senioři ve vyšším věku, kterým opravdu hrozí vážné zdravotní následky, ba dokonce i úmrtí, proto jsme se rozhodli max. jim pomoci, a to hlavně tím, že se budeme snažit omezit nutnost, aby vycházeli na veřejnost, kam si většinou chodí nakupovat základní potřeby jako jsou potraviny a léky. Chceme vyjít vstříc tomu, aby nemuseli tak často navštěvovat nákupní centra a proto s platností od pondělí mezi 08:00 až 14:00 hod. každý pracovní den mohou senioři zavolat na linku 770 184 472, kde bude speciální pracovník. Tento pracovník s nimi sjedná dodání základních potravin. Dodání bude probíhat tak, že si zapíše adresu a jméno seniora a následně v úterý a pátek město nakoupí balíčky základních potravin. Počítáme hlavně pečivo, zeleninu, ovoce, nějaké mléčné výrobky apod. A tuto potravinovou pomoc zajistí rozvozem až do domu, kde senior bydlí, kde mu jí osobně předají. Takže každé úterý a pátek dostanou senioři potravinovou zásilku a nebudou muset pro jídlo chodit do supermarketu,“ dodal starosta.

Hned první den se ozvaly přes tři desítky seniorů, kteří měli o novou službu zájem. Nákupy a rozvoz mají na starost zaměstnanci příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb.
Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy