Cheb: Chystají se opravy v Bezručově a Obětí nacismu (TV Západ)

Město Cheb připravuje další rekonstrukce komunikací v intravilánu obce. Aktuálně nejbližší jsou úpravy v ulici Bezručova.

dezinfekce

„Což je kratší úsek slepé ulice. Nicméně vede k mateřské školce a je tam bydlení. Smyslem je rekonstruovat komunikaci a vytvořit tam nová parkovací místa včetně příjezdu a zadního vstupu do mateřské školky. Akce je plánovaná zhruba v rozsahu 6 milionů korun investičních výdajů a bude probíhat zhruba od srpna do konce letošního roku. Další připravovanou akcí jsou stavební úpravy v ulici Obětí nacismu. Jedná se ovšem o úsek, nikoli před školou, ale o úsek mezi Valdštejnovou ulicí a Hviezdoslavovým náměstím, kde dojde k úpravě komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst. Nepůjde se ale do podkladových vrstev vozovky, proběhne tam jen velkoplošná oprava. Čili tato akce je z hlediska investic méně náročná. Předpokládáme, že bude stát kolem 4 milionů korun,“ přiblížil obě akce místostarosta Chebu Miroslav Plevný. 

Stavební práce už běží na mostě v chebské ulici Osvobození. Kompletní oprava mostovky této důležité spojnice do čtvrti Háje vyjde na 4,2 milionu korun bez DPH. Vyřeší se dlouhodobý problém se zatékáním vody do nosné konstrukce mostního objektu. Oprava probíhá ve dvou etapách. Jeden jízdní pruh je vždy průjezdný a dopravu řídí semafory. Během opravy dochází ke kompletní obnově izolace betonové nosné části konstrukce proti srážkové vodě včetně utěsnění a opravy mostních uzávěrů. Most následně dostane nový asfaltový povrch vozovky i chodníku. Dojde rovněž k novému nátěru a výspravě stávajícího kovového zábradlí a svodidel. Díky opravě budou také uspořádány odvodňovací poměry na vozovce, takže by už nemělo docházet k tvorbě namrzlých míst, které mohou být příčinou dopravních nehod.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy