Část firem v Karlovarském kraji už musela propouštět

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) si nechala zpracovat dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovala, jaké dopady mají mimořádná opatření související s koronavirovou epidemií na firmy v našeho regionu. Průzkum ukázal, že tato opatření nějakým způsobem zasáhla více než polovinu oslovených podnikatelů.

zprávy uniweb weby

Zjišťovaly se také dopady na zaměstnanost nebo například požadavky podnikatelů, které by jim v současné době pomohly. 

„Jde o první průzkum, který jsme si nechali v době koronavirové epidemie vypracovat. Je pro nás důležité mít konkrétní data, která nám ukáží, jak si firmy v Karlovarském kraji stojí. Respondenti hodnotili dopady současných omezení, zamýšleli se také nad jejich budoucími dopady a navrhovali jejich kompenzaci,“ vysvětlil předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA.

„V rámci bleskového dotazníkového šetření odpovědělo 55 firem z celého Karlovarského kraje ze čtyř hlavních oborů činnosti – služby (51 %), doprava (9 %), zpracovatelský průmysl (27 %) a stavebnictví (13 %),“ dodává.

Úplně zavřít musela více než třetina oslovených subjektů, významně omezit provoz pak muselo 87 % dotázaných. Některé firmy musely zavřít, protože jim to přímo nařídila vládní opatření, jinde bylo důvodem omezení pohybu osob, uzavření škol a školek nebo také uzavření státní hranice s Německem. Jen 13 % subjektů nemuselo svoji činnost omezit ani zavřít, šlo většinou o zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví. Nejčastěji negativní dopady zaznamenává sektor služeb a silniční doprava. 

„Otázky týkající se dopadů na zaměstnanost ukázaly, že tři čtvrtiny respondentů zatím nepropustily své zaměstnance, ale část dotazovaných firem sdělila, že k tomuto kroku bude muset přistoupit, pokud bude aktuální stav trvat ještě dva týdny a déle. Část dotazovaných uvedla, že už své zaměstnance musela začít propouštět, a to v rozsahu od 4 do 30 %,“ podotkl předseda představenstva. 

Dotazníkové šetření také zjišťovalo, jak je v současné době zajištěný chod společností. Ve většině firem (80 %) zaměstnanci nejsou přítomni na pracovištích a v provozovnách v plném počtu. Nejčastěji z důvodu nemoci, ošetřování člena rodiny nebo jsou v karanténě. Část zaměstnanců je doma pro překážku na straně zaměstnavatele nebo pracují z domova. U některých firem je to kombinace všech důvodů.

Celkem 87 % oslovených podnikatelských subjektů trápí pokles počtu zakázek a polovina subjektů zaznamenala pokles o 50 a více %. Dotazovaní se shodli na tom, že se dá očekávat další pokles tržeb a v některých případech hrozí i ukončení podnikání. 

Firmy trápí i uzavření hranic, které má přímý vliv na 70 % dotázaných subjektů. Jako problém vidí omezení pohybu zboží (materiálu a komponent pro činnost) a osob (vedoucí nebo odborní pracovníci dojíždějící z Německa do firem, které jsou plně nebo částečně řízeny právě z Německa).

A co by mohlo firmám v současné době pomoci? I to průzkum zjišťoval.

„Celkem 45 % subjektů by uvítalo finanční podporu, např. odpuštění DPH, silniční daně, přímou dotaci nebo zvýhodněný úvěr na provozní náklady apod. Dalším 35 % osloveným firmám by pomohla kompenzace mezd a úhrada sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance,“ doplnil ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.

„Patnáct procent firem by chtělo znovuotevření hranic pro usnadnění pohybu zboží a osob. Více než polovina oslovených by potřebovala jasnější informace o epidemii, brzké uvolnění nouzového stavu a návrat do běžného režimu bez omezení, ukončení omezení provozu ubytovacích a restauračních zařízení nebo podporu cestovního ruchu a lázeňství,“ dodal. 

V průzkumu byli zahrnuti živnostníci bez zaměstnanců, malé a střední firmy a velké firmy do 354 zaměstnanců. Největší zastoupení měly podnikatelské subjekty s 6 – 15 zaměstnanci a také se 101 a více zaměstnanci. Některé statistiky mohou být mírně zkreslené kvůli malému počtu podnikatelských subjektů v kraji.


Zdroj: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NetConcert Music by Frank Zappa

Hlavní zprávy

 

weby uniweb