Část firem v Karlovarském kraji už musela propouštět

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) si nechala zpracovat dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovala, jaké dopady mají mimořádná opatření související s koronavirovou epidemií na firmy v našeho regionu. Průzkum ukázal, že tato opatření nějakým způsobem zasáhla více než polovinu oslovených podnikatelů.

dezinfekce

Zjišťovaly se také dopady na zaměstnanost nebo například požadavky podnikatelů, které by jim v současné době pomohly. 

„Jde o první průzkum, který jsme si nechali v době koronavirové epidemie vypracovat. Je pro nás důležité mít konkrétní data, která nám ukáží, jak si firmy v Karlovarském kraji stojí. Respondenti hodnotili dopady současných omezení, zamýšleli se také nad jejich budoucími dopady a navrhovali jejich kompenzaci,“ vysvětlil předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA.

„V rámci bleskového dotazníkového šetření odpovědělo 55 firem z celého Karlovarského kraje ze čtyř hlavních oborů činnosti – služby (51 %), doprava (9 %), zpracovatelský průmysl (27 %) a stavebnictví (13 %),“ dodává.

Úplně zavřít musela více než třetina oslovených subjektů, významně omezit provoz pak muselo 87 % dotázaných. Některé firmy musely zavřít, protože jim to přímo nařídila vládní opatření, jinde bylo důvodem omezení pohybu osob, uzavření škol a školek nebo také uzavření státní hranice s Německem. Jen 13 % subjektů nemuselo svoji činnost omezit ani zavřít, šlo většinou o zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví. Nejčastěji negativní dopady zaznamenává sektor služeb a silniční doprava. 

„Otázky týkající se dopadů na zaměstnanost ukázaly, že tři čtvrtiny respondentů zatím nepropustily své zaměstnance, ale část dotazovaných firem sdělila, že k tomuto kroku bude muset přistoupit, pokud bude aktuální stav trvat ještě dva týdny a déle. Část dotazovaných uvedla, že už své zaměstnance musela začít propouštět, a to v rozsahu od 4 do 30 %,“ podotkl předseda představenstva. 

Dotazníkové šetření také zjišťovalo, jak je v současné době zajištěný chod společností. Ve většině firem (80 %) zaměstnanci nejsou přítomni na pracovištích a v provozovnách v plném počtu. Nejčastěji z důvodu nemoci, ošetřování člena rodiny nebo jsou v karanténě. Část zaměstnanců je doma pro překážku na straně zaměstnavatele nebo pracují z domova. U některých firem je to kombinace všech důvodů.

Celkem 87 % oslovených podnikatelských subjektů trápí pokles počtu zakázek a polovina subjektů zaznamenala pokles o 50 a více %. Dotazovaní se shodli na tom, že se dá očekávat další pokles tržeb a v některých případech hrozí i ukončení podnikání. 

Firmy trápí i uzavření hranic, které má přímý vliv na 70 % dotázaných subjektů. Jako problém vidí omezení pohybu zboží (materiálu a komponent pro činnost) a osob (vedoucí nebo odborní pracovníci dojíždějící z Německa do firem, které jsou plně nebo částečně řízeny právě z Německa).

A co by mohlo firmám v současné době pomoci? I to průzkum zjišťoval.

„Celkem 45 % subjektů by uvítalo finanční podporu, např. odpuštění DPH, silniční daně, přímou dotaci nebo zvýhodněný úvěr na provozní náklady apod. Dalším 35 % osloveným firmám by pomohla kompenzace mezd a úhrada sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance,“ doplnil ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.

„Patnáct procent firem by chtělo znovuotevření hranic pro usnadnění pohybu zboží a osob. Více než polovina oslovených by potřebovala jasnější informace o epidemii, brzké uvolnění nouzového stavu a návrat do běžného režimu bez omezení, ukončení omezení provozu ubytovacích a restauračních zařízení nebo podporu cestovního ruchu a lázeňství,“ dodal. 

V průzkumu byli zahrnuti živnostníci bez zaměstnanců, malé a střední firmy a velké firmy do 354 zaměstnanců. Největší zastoupení měly podnikatelské subjekty s 6 – 15 zaměstnanci a také se 101 a více zaměstnanci. Některé statistiky mohou být mírně zkreslené kvůli malému počtu podnikatelských subjektů v kraji.


Zdroj: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR