Aš: Město chystá přeměnu bývalého kulturáku na komunitní centrum

V pondělí 12. října Rada města Aše schválila zpracování prováděcí projektové dokumentace pro přípravu rekonstrukce budovy bývalého Ašského kulturního střediska v Karlově ulici společností ŠUMAVAPLAN Pakoměřice.


O rekonstrukci budovy bývalého Ašského kulturního střediska v Karlově ulici a jeho přeměnu na komunitní centrum usiluje ašská radnice už několik let. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci velmi nákladnou, přesahující částku 100 miliónů korun, snaží se na tuto investiční akci získat co největší podíl dotací.

Projekt je proto rozdělen na tři etapy. První etapu představuje zateplení budovy a výměna oken, včetně ubouráním nikdy nedokončené přístavby, druhou zřízení komunitního centra rekonstrukcí čelní budovy (bez velkého sálu a suterénu), třetí etapu zahrnuje mj. rekonstrukce zbývajících prostor.

Na každou z prvních dvou etap má město příslib dotace ve výši 18 miliónů korun, což představuje zhruba 50 % nákladů. Na třetí etapu, která by následovala po realizaci prvních dvou, dotační oddělení připravuje podklady pro žádosti o dotace na nejméně 80 % nákladů, které činí dle PD kolem 40 miliónů korun.

Budova je od května loňského roku na seznamu památkově chráněných objektů. V ústředním seznamu kulturních památek je vedena jako tělocvična s tímto popisem: „Budova ašského turnerského spolku z let 1912–1913 je reprezentativně pojednaným monumentálním společenským domem ve stylu geometrické secese s výraznou citací klasického tvarosloví. Objekt byl navržen pravděpodobně ašským stavitelem Ernstem Hausnerem.“

Níže jsou podrobnosti k zajímavé historii budovy, které již dříve Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši, společně s Muzeem v Aši:

V roce 1912 začal Tělocvičný spolek Aš (Turnverein Asch) s výstavbou svého reprezentativního spolkového domu s tělocvičnou. Spolkový znamená, že tam krom velkého sálu/tělocvičny, měli i kanceláře, klubovnu a hospodu.

Po roce 1925 zde vznikla jednoletá turnerská škola. V tělocvičně působil Konrád Henlein (pozn.: po 2. sv. válce Mezinárodním trestním tribunálem v Norimberku označen za válečného zločince), jakožto jmenovaný učitel tělocviku v místním DTV Asch, kterému dům čp. 700 patřil. Byly zde ubytovací kapacity pro studenty jednoročního turnerského kurzu, filmové studio a projekční kancelář Turnerského svazu a přestěhovala se sem spolková knihovna z Liberce.

Po roce 1945: Budova byla přejmenována na Slovanský dům a sloužila jako restaurace. Kulturní život probíhal v Dělnickém domě ve Vysoké ulici.

1954: Rozhodnutím rady ONV 11. února byl předán Slovanský dům Osvětové besedě v Aši pro zřízení Osvětového domu.

1956: Dne 9. prosince 1956 byl v Aši slavnostně otevřen Dům osvěty. Pod vedením ředitele Domu osvěty Přemysla Vavrouška bylo na přestavbě někdejší tělocvičny, později restaurace Slovanský dům, odpracováno obyvateli města Aše 80 000 brigádnických hodin.

Postupem doby se dům přejmenoval na SKZ (Střediskové kulturní zařízení) a v r. '88 na AKS (Ašské kulturní středisko).


Zdroj: město Aš


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

seo uniweb