ZPRÁVY Migrace Karlovarský kraj

Karlovarsko: Během dopravní akce bylo zkontrolováno téměř 1200 vozidel

Alkohol či jiné návykové látky nepatří za volant řidičů. Z tohoto důvodu se v pondělí 7. června letošního roku uskutečnila dopravně bezpečnostní akce zaměřena především na alkohol a jiné návykové látky u řidičů. Téměř devět desítek policistů kontrolovalo řidiče na území celého Karlovarského kraje. Mimo jiné se zaměřili také na problematiku převozu drog, zbraní, odcizených věcí a nelegální migraci osob.

0

Před týdnem

Region: Minulý týden proběhla policejní akce Migrace

V souvislosti se zvýšeným výskytem neoprávněně pobývajících cizinců na území České republiky a v návaznosti na v poslední době odhalené případy převozu migrantů, se na území Karlovarského kraje uskutečnila ve dnech 18. až 20. listopadu 2020 policejní akce „Migrace.“

0

Před 7 měsíci

Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření aviární influenzy (AI) neboli ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzimní migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže. V současnosti se objevila nová ohniska ptačí chřipky v Rusku a Kazachstánu, odkud se v minulosti nákaza šířila dále do Evropy.

0

Před 8 měsíci

Region: Policisté odhalili 11 nelegálně převážených cizinců

Nejnovější pomocník odboru cizinecké policie Karlovarského kraje pomohl odhalit 11 běženců uschovaných v nákladním prostoru kamionu. V noci ze čtvrtka na pátek ve dnech 13. – 14. února 2020 prováděli policisté cizinecké policie ve spolupráci s dopravními policisty a celní správou kontrolní akci pod názvem „Kamion,“ která probíhá od ledna tohoto roku na celém území České republiky.

0

Před rokem

Rotava: Občané města přicházejí o bydlení

Když před časem Město Rotava začalo vykupovat od různých vlastníků byty, v nichž žijí lidé sociálně vyloučení nebo vyloučením ohrožení, jevilo se to jako dobrá věc. Město se tak snažilo odříznout obchodníky s chudobou a současně se tak snažilo regulovat rotaci lidí. Čím více sociálně vyloučení migrují mezi městy v regionu, tím více problémů za sebou zanechávají.

2 0

Před rokem

Region: Minulý týden proběhla policejní akce Boris

Ve čtvrtek 5. září 2019 se na území Karlovarského kraje uskutečnila bezpečnostní akce pod názvem Boris, do které se zapojily útvary odboru cizinecké policie. Tato akce byla zaměřena především na odhalování nelegální migrace na našem území.

0

Před 2 roky

Karlovarsko: Kontrolní akce u Transmotelu

Dne 16. července v době od 14:00 do 24:00 hodin proběhla na parkovišti u Transmotelu na dálnici D6 součinnostní akce. Kontrolní činnost byla zaměřena především na nákladní dopravu, na dodržování silničního provozu daných zákonem a na kontrolu pohybu cizinců na území České republiky. Součástí kontrol bylo také pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

0

Před 2 roky

Region: Dopravně bezpečnostní akce Y

V pátek 7. června letošního roku proběhla v celém Karlovarském kraji celorepubliková bezpečnostní akce. Policisté se zaměřili především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před nebo během jízdy. Kromě toho ale byla bezpečnostní akce zaměřena také na problematiku převozu drog, zbraní, odcizených věcí či nelegální migraci osob.

0

Před 2 roky

Středočeský kraj získal vnitřní migrací nejvíce obyvatel

V období let 2005 až 2017 obec svého bydliště změnilo ročně 214 až 256 tisíc obyvatel, nejvíce v roce 2007. Podíl žen na objemu vnitřního stěhování se v čase spíše zvyšoval, v posledních letech se pohyboval okolo 53–54 %. Vyplývá to z aktuální analýzy Českého statistického úřadu.

0

Před 3 roky

Region: Policie v rámci akce Cesta zkontrolovala na 300 vozidel

Ve středu dne 3. října 2018 proběhla od 09:00 do 18:00 hodin policejní akce pod názvem „Cesta,“ která byla realizována Odborem cizinecké policie KŘP Karlovarského kraje. Akce proběhla na dálnici D6 u Sokolova u tzv. Transmotelu ve směru jízdy z Karlových Varů na Cheb.

0

Před 3 roky

Region: Policie se během akce Migrace zaměřila na odhalování nelegálních tranzitů cizinců

Ve dnech 14. až 16. září 2018 proběhla policejní akce „Migrace 2018“. S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci u nás a v okolních státech a na základě vyhodnocení poznatků z oblasti kontroly pobytu cizinců se policisté z Odboru cizinecké policie, Odboru služby dopravní policie a Územního odboru Cheb zaměřili na odhalování nelegálních tranzitů cizinců přes území České republiky a s tím související protiprávní jednání

0

Před 3 roky

Karlovarsko: Policie během bezpečnostní akce zkontrolovala více jak sto cizinců

Na základě vyhodnocení poznatků z oblasti kontroly pobytu cizinců, nelegální migrace a neoprávněného zaměstnávání a s tím souvisejícími úkoly Policie České republiky v oblasti zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky byla v rámci územní působnosti Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje provedena ve čtvrtek dne 22. února 2018 bezpečnostní policejní akce pod názvem „Petr“.

0

Před 3 roky

Karlovarsko: Policie se zaměřila na nelegální migraci

Během prvního listopadového týdne provedli policisté z Odboru cizinecké policie Karlovarského kraje Schengenské vnitrostátní pátrání a další 3 policejní akce zaměřené na problematiku odhalování nelegální migrace, kontrolu pravosti a platnosti dokladů, a další činnosti související s realizací zvýšených bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální migrační a bezpečnostní situací.

0

Před 4 roky

Podzimní migrace stěhovavých ptáků je riziková pro opětovný výskyt ptačí chřipky

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že s příchodem podzimu se výrazně zvyšuje riziko šíření ptačí chřipky. Zejména se jedná o podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže.

0

Před 4 roky
uniweby