2013 – Cheb: Letošní rozpočet je napjatý, ale přinese rekordní investice (TV Západ)

Zastupitelstvo města Chebu na svém prosincovém jednání schválilo rozpočet na rok 2013. Klíčový dokument, ve kterém se podrobně rozepisují položky, je hlavním nástrojem města pro řízení jeho agend.


Rozpočtem jsou dány například kapitálové výdaje, běžné provozní výdaje, rozpočty pro jednotlivé příspěvkové organizace města, ale také třeba to, co město bude podporovat v oblasti kultury, sportu nebo sociální oblasti.

"Já si velmi považuji toho, že tam je vysoký podíl kapitálových výdajů. Ono to vychází, když se to podělí, na 43%. Investic tam je téměř za 400 milionů při výši rozpočtu 928 milionů korun. Ten rozpočet je schodkový ve výši 250 milionů korun. A sice bude kryt jednak přebytkem z roku 2012 a potom předpokládaným úvěrem, který si budeme brát na levý břeh řeky Ohře, takže ve skutečnosti žádné zadlužování města nepřináší", všímá si hlavní přednosti rozpočtu starosta města Pavel Vanoušek.

Rozpočet je podle externího finančního odborníka Luďka Tesaře realistický až mírně pesimistický, proto by i v případě negativního vývoje hospodářské situace a výběru daní, nemuselo dojít k rozpočtovým opatřením. Podařilo se udržet výdaje města na uzdě, pomohla také reorganizace v polovině loňského roku. 

"Pokud jde o občany, tak oni uvidí výsledek v plné podobě až poté, kdy bude zřízena recepce úřadu, to by mělo být v průběhu letošního roku. Řadu věcí by si lidé, kteří přijdou něco vyřizovat na úřad, vyřídili přímo na té recepci, aniž by museli chodit na jednotlivé odbory", dodal Vanoušek.

Novinkou bude, že za vozíčkáři přijdou na recepci jednotliví úředníci. Navíc bude vybudován výtah do prvního patra, kde je obřadní síň. Realizace by měla proběhnout v průběhu letních prázdnin.

Důležitou otázkou bude znovuobnovení financování z Regionálního operačního programu. Tento faktor může výrazně ovlivnit realizaci městských investic.

"Nejdůležitější akcí rozpočtu roku 2013 je revitalizace levého břehu řeky Ohře, pak bych určitě zmínil akce na budovách školských zařízení, zateplení 6. Základní školy a zateplení Mateřské školy Do Zátiší na sídlišti Skalka. Měly by se konečně zrealizovat opravy jihovýchodních kasemat na chebském hradě, pak by se měla realizovat významná rekonstrukce komunikací v okrajových částech města. Zahájit bychom měli práce na Švédském vrchu a zahájeny by měly být práce i na komunikacích městské části Podhrad", vyjmenoval místostarosta města Tomáš Linda.

Město má také ambici dokončit závěrečnou etapu cyklostezky Cheb Waldsassen. A zahájit projekční práce cyklostezky na Dřenici. Z velkých projektů je nutné zmínit také rozšíření průmyslového parku a to výstavbou páteřní komunikace.

"Ta komunikace by měla obsluhovat další pozemkové parcely, o které už máme předběžný zájem některých investorů, s jednou společností jsme uzavřeli rezervační smlouvu na jeden rok. Tato společnost připravuje výstavbu čtyř nájemních hal, ve kterých by měly působit zájemci, kteří nechtějí stavět vlastní výrobní závody, ale chtěli by využívat nájemní prostory pro začátek jejich působení v naší průmyslové zóně", vysvětlil Tomáš Linda.

Další zájemce pro průmyslový park je až z dalekého Japonska a podniká v oblasti výroby pro automobilový průmysl. Využití bývalých kasáren na Zlatém vrchu bude řešit letos vypsaná architektonická soutěž. Chebské letiště by se mělo stát lépe dostupným díky opravě příjezdové komunikace. Ta bude souviset s budováním vodovodní řadu v této městské části. Osvědčily se velkoplošné opravy komunikací.

"Oproti předchozím letům, kdy jsme měli vyčleněno přibližně 10 milionů korun je to v letošním roce částka pouze 4 miliony korun, ale je potřeba vnímat dohromady s připravovanou rekonstrukcí v okrajových částech města. Na Švédském vrchu bychom chtěli proinvestovat 14 milionů korun, v městské části Podhrad 13 milionů, máme připravené rekonstrukce komunikací na sídlišti Zlatý vrch v souhrnu přibližně za 38 milionů korun", spočítal místostarosta Linda.

Letos by se měla také vybudovat některá sportoviště.

"Může to být dětské dopravní hřiště, které by mělo být zbudováno vedle tenisových kurtů, mohlo by to být dětské vodní hřiště, které by mělo být rozšířením na Krajinné výstavě na pravém břehu", zmínil místostarosta Chebu Vladimír Hartmann.

V sociální oblasti čeká v letošním roce na realizaci projekt bytů pro seniory v bývalém Hradním dvoře. V neinvestiční oblasti se pozornost bude věnovat především zavádění nového grantového systému. Z velkých kulturních a společenských akcí, které se letos uskuteční, vyčnívají dvě. Oblíbené Valdštejnské slavnosti a největší akce - Krajinná výstava.

"Která pod názvem Příroda a historie by se měla zaměřit od 29. května do poslední víkendu v srpnu na propagaci jednak už území, které bylo v roce 2006 zkulturněno, to je to území staré Krajinné výstavy, tak ho znovu zkvalitnit a do města přivést v tuto dobu kulturní a společenský program", připomněl obrysy události místostarosta Michal Pospíšil.

Podobně jako v roce 2006 bude během Krajinné výstavy mnoho akcí, především o víkendech. Zároveň se připravují tři velké tematické výstavy. Na bezpečnost návštěvníků bude dohlížet Městská policie. Ta letos posílí o jednoho strážníka a zvýší hlídkovou činnost. Napjatý rozpočet se na činnosti policie neprojeví, 

plánovány jsou i některé technické novinky.

"Bude naopak tuto techniku obnovovat, ať už se jedná o zavedení tzv. GPSek, to znamená, že každý strážník bude na tento systém napojen a stálista, dozorčí, bude vidět, kde se momentálně nachází, takže nebude moci docházet k tomu, že by se někde hlídka zašívala", prozradil Pospíšil.

Městská policie koupí jedno nové auto a skútr pro hlídkovou činnost pro okrajové části města. Více se bude i nadále využívat kamerový systém. Ten už dne je schopen souvisle pokrýt oblast z centra města po Zlatý vrch.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb