2011 – Sokolov: Město sloučí tři školy do jedné (4341) (TV Západ)

Nabitý zasedací sál sledoval ve čtvrtek 31. března jednání městského zastupitelstva v Sokolově. Na programu byl totiž kontroverzně přijímaný bod o stavu škol ve městě. Čekalo se, že zastupitelé hlasováním zruší některou ze sedmi základních škol. Výsledkem hlasování nakonec byl přijat návrh na sloučení tří škol, který vzešel z expertní komise. Školy v Běžecké a Sokolovské se sloučí se školou v ulici Boženy Němcové.

zprávy uniweb weby

„Já jsem byl příznivcem tohoto návrhu, takže já spokojen jsem. Těch sedmnáct hlasů je dostatečných pro to, abychom to prosadili,“ neváhal starosta města Zdeněk Berka.

Změny budou postupné, aby byl čas se na velké změny připravit.

„Letošního roku se připravované změny vůbec nedotýkají. Od prvního září poběží vše tak, jak běží dosud. Od příštího roku ovšem dojde ke slučování a dojde k tomu, že část dětí přejde na pátou základní školu a část dětí na třetí základní školu,“ popsal místostarosta Karel Jakobec.

První stupeň ze Základní školy v Sokolovské by měl podle plánu přejít na ZŠ v Běžecké. Druhý stupeň pak do školy Boženy Němcové. 

Jednání na zastupitelstvu o školách předcházely dvě petice. Jedna vyšla ze školy Sokolovská se 400 podpisy, která žádala zachování školy. Ve druhé se na vedení města s obdobným požadavkem obraceli příznivci školy Boženy Němcové. Zastupitelstvo vzalo obě petice na vědomí s tím, že na ně odpoví písemně.

Poté místostarosta města doktor Čáslava města přednesl prezentaci, ve které vysvětloval důvody, které vedou k nutnosti snížit počet škol. Z celkové kapacity všech sokolovských škol je 1825 míst volných. To jsou podle odhadů v podstatě tři středně velké školy. Navíc ubývá ročně okolo 90 žáků a tento pokles bude následovat po další roky. Do Sokolova také dojíždí více než 800 žáků z okolních obcí. Naplněnost škol je v průměru 60 %. Ale právě na škole v Sokolovské jsou na 10 tisíc metrů čtverečních jen dvě stovky žáků.

Obavy kantorů, jak bude pokračovat výuka a zda nepřijdou o práci, jsou podle schváleného kroku, zbytečné.

„Tím, že dojde ke sloučení škol, tak bylo jasně řečeno, že pracovně-právní závazky přechází na tu nástupnickou školu. Pak samozřejmě jak to dopadne, až situace bude zcela jasná, to už bude záležet na řediteli nástupnické školy,“ uvedl Berka

Před samotným hlasováním měli možnost se vyjádřit přítomní občané i učitelé dotčených škol, včetně jejich vedení. Názory se různily, zazněl také argument, že žáci ze školy v Sokolovské ulici nebudou do jmenovaných škol docházet. Škola je totiž vzhledem ke složení žáků brána jako škola romská a podle zastoupených učitelů jí dokonce označují někteří jako druhořadou.

„Jestliže se tady začne vytvářet takovéto veřejné mínění, že je někde nějaká škola druhé kategorie, a že když ti žáci přejdou do jiné školy, že to bude také škola druhé kategorie, tak ono to tak potom opravdu bude, protože není nic snadnějšího než nějakým způsobem negativně ovlivnit veřejnost,“ varuje senátor a místostarosta Sokolova Pavel Čáslava.

Škola v Sokolovské ulici se pyšní dobrými výsledky při práci ve vzdělávání matek a předškolních dětí ve dvou přípravných třídách.

„Ta předškolní výchova je velice kvalitní, to skutečně jsme zaznamenali, a my to dokonce dotujeme tak, aby ti žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se tam mohli stravovat, učit se stravovací návyky a tak dále. Takže to by mělo být zachováno buď v nízkoprahovém centru, které by mělo na čtvrté základní škole vzniknout, anebo v rámci páté základní školy,“ uvedl Berka.

Pro budovu školy v Sokolovské, která zůstane po sloučení volná, zatím město nehledalo využití. Ale podle konstrukčních parametrů může být využita na bydlení.

„My jsme, jak jsem řekl na zastupitelstvu, nechtěli nabízet tuto budovu dříve, než rozhodneme. Takže teď nastal ten správný okamžik, abychom tu nabídku učinili. A pokud se vyskytne zájemce, který by tam to bydlení zrealizoval, tak bychom mu to rádi prodali. A pokud ne, tak budeme uvažovat o dalších variantách,“ nastínil Berka.

O tom, jaké důsledky přinese sloučení škol, nelze podle vedení města příliš spekulovat. Rodiče, kteří nebudou chtít své děti dávat do sloučených škol, je mohou přihlásit jinam.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweby

Hlavní zprávy

 

weby uniweby
seo uniweb