2004 – Cheb: Do Skalky bude aplikována modrá skalice (TV Západ)

Přehradu Skalka v Chebu každoročně trápí velké množství sinic, které výrazně zhoršují kvalitu vody. Chebská radnice se proto rozhodla vyzkoušet tradiční modrou skalici.

dezinfekce

Město se ve spolupráci se společností Povodí Ohře snaží o vyřešení problému s přemnožených řasami a sinice již dva roky. Peníze na realizaci dalších opatření jsou přitom vyhrazeny i v letošním rozpočtu. 

„Z minula bych uvedl jako příklad to, že město finančně přispělo na vytrhávání dřevin, které jako nárůst vyrostly ve Skalce v období, kdy byla vypuštěná. Dále město spolupracovalo na zjišťování možných zdrojů znečištění a právě na tom posledním jednání jsme předali materiály, které zjistil náš vodohospodářský úřad,“ uvedl místostarosta Chebu Pavel Vanoušek. 

Přemnožení sinic způsobuje hlavně odpad z rekreačních zařízení v okolí přehrady. Při poklesu hladiny se například zjistilo, že do Skalky míří pod hladinou řada výpustí odpadních vod. Mnohé další žumpy u rekreačních objektů navíc prosakují. Do vody se proto dostává velké množství dusíku a fosforu, které sinice potřebují pro svůj růst. Město proto začne prostřednictvím stavebního úřadu provádět častější kontroly stavu septiků a čistíren. Již řadu let radnice navíc nepovoluje žádné zásadnější změny Územního plánu, díky kterým by v okolí přehrady mohly vzniknout nové rekreační oblasti. 

„Věřím, že v tomto to Zastupitelstvo bude tu linii držet,“ řekl místostarosta. 

Většina z dosud přijatých opatření má ale dlouhodobý charakter. Město by proto letos chtělo vyzkoušet také aplikaci menšího množství modré skalice, která by kvalitu vody mohla zlepšit alespoň na přechodnou dobu. 

„Problém je v tom, že zatím se nenašel subjekt, který by za toto chtěl převzít zodpovědnost,“ prozradil Vanoušek. 

Město chce proto společnosti Povodí Ohře předložit návrh, že by se za určitých okolností mohlo stát garantem celé akce, na které by se navíc i finančně spolupodílelo. 

„Ovšem samozřejmě bude záležet na tom, jak se k tomu postaví Povodí Ohře. K tomu, aby tam něco mohlo proběhnout, je potřeba nejenom nějaký trpný souhlas, ale je potřeba jejich aktivní součinnost, aby poskytly potřebné informace apod,“ zdůraznil místostarosta.  

Celou věc je nyní potřeba vyřešit v krátké době, protože zásah modrou skalicí musí být proveden ještě před začátkem hlavní turistické sezony.

„To období, které jako které je vhodné, je období června, maximálně asi do půlky července, ale to období se musí přesně určit podle výsledků monitorování nárůstů těch organismů, které mají být odstraňovány z té vody. A to je právě věc, ve které by byla potřeba součinnost laboratorních provozů Povodí Ohře,“ dodal Vanoušek. 

Zlepšení kvality vody na Skalce je důležité také proto, že chebská radnice připravuje rozsáhlou rekonstrukci zdejší zdevastované plovárny, která má stát více než 30 milionů korun. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese