2003 – Sokolov: Podepsána dohoda o pobočce strojní fakulty (TV Západ)

Začneme v Sokolově. Ve zdejší sportovní hale proběhla tradiční prezentační výstava středních škol Karlovarského kraje nazvaná Škola 2004.

dezinfekce

Při této příležitosti zde byla podepsána smlouva o zřízení odloučeného pracoviště plzeňské strojní fakulty v Sokolově.

Smlouvu podepsali děkan strojní fakulty Západočeské univerzity Jan Horejc a ředitel Integrované střední školy technicko-ekonomické Josef Novotný, jehož ústav nabídne studentům potřebné zázemí. Od září příštího roku by tak mělo v Sokolově začít studovat prvních zhruba čtyřicet až padesát zájemců z celého Karlovarského kraje.

„Zpočátku zřejmě budou jezdit pedagogové z Plzně. To musíme garantovat kvalitu. Ale potom, jak se blíže poznáme, předpokládám, že stále více budeme využívat i zdejších jak zařízení, tak i pedagogů, protože jistě jsou tady kvalitní pedagogové,“ popsal děkan Horejc. 

V krátké době proběhne další schůzka mezi vedením Integrované školy a zástupci fakulty. Na té se bude mluvit o tom, jaké dovybavení školy bude pro zahájení studia zapotřebí. Předpokládá se, že bude muset vzniknout nová počítačová učebna a úpravou projít laboratoře chemie a fyziky. Většina z plánovaných investic by přitom měla být pokryta z přislíbené dvanácti milionové státní dotace pro Karlovarský kraj.

„Musím říct, že je to prioritou naší v oblasti školství. A pokud by byly nějaké vícenáklady, s kterými dnes nepočítáme, určitě nenecháme z tohoto důvodu tuto školu zaniknout,“ slíbil náměstek karlovarského hejtmana Petr Horký. 

Prostory Integrované školy nebudou zatím pro potřeby fakulty dostačovat, a proto studenti využijí také některé další blízké objekty, které dalo k dispozici město.

„My se snažíme o přestavbu jednoho pavilonu do budoucnosti a do té doby budeme využívat prostory Městského úřadu a Městského domu kultury, mimo jiné a některé prostory samozřejmě z naší školy,“ popsal ředitel ISŠTE Sokolov Josef Novotný. 

O umístění pobočky strojní fakulty do Sokolova rozhodl podle jejího děkana zejména vstřícný přístup města a kraje i zdejších podniků, se kterými chce škola do budoucna úzce spolupracovat.

„Za prvé, v Česku už existuje samozřejmě trh vzdělávání a my se na tom trhu potřebujeme uplatnit. Za druhé chceme nabídnout tomuto regionu kvalitní vzdělání, po kterém je neustále vysoká poptávka a poptávka, myslím si, ještě poroste. A za třetí chceme i zvýšit úspěšnost studia nikoliv snížením nároků, ale tím, že studenti nebudou vytrženi ze svých prostředí, ze svých rodin a budou studovat blíž svému blízkému bydlišti. A snad to přispěje k větší úspěšnosti. Zatím úspěšnost studia na technických fakultách je pouze čtyřicetiprocentní,“ prozradil Horejc.

Po úspěšném absolvování prvního ročníku přejdou studenti sokolovské pobočky automaticky na plzeňskou fakultu, kde budou ve studiu pokračovat. V budoucnu je ale podle děkana možná také varianta, že i další ročníky fakulty budou přímo v Sokolově. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy