2002 – Cheb: Rekonstrukce pěší zóny se odloží na příští rok (TV Západ)

Mnohamilionová rekonstrukce chebské pěší zóny, s jejíž realizací se původně počítalo v průběhu letošního roku, se už v tomto termínu zřejmě nestihne. Opravy by totiž měly trvat zhruba 8 měsíců, přičemž městu se do této doby ještě nepodařilo získat potřebnou státní dotaci.


Zastupitelstvo, které na rekonstrukci v letošním rozpočtu vyčlenilo pouhých 15 milionů, přitom zahájení celé akce podmínilo právě získáním dalších financí z některého z dotačních titulů. 

"Takže těch 35 milionů je ta úsporná varianta. Těch 30-35," přiblížil starosta Chebu Václav Jakl. 

V současné době se navíc přepracovává projektová dokumentace, která by po řadě úprav měla odpovídat omezeným finančním možnostem města. Podle původního návrhu architektů by si totiž rekonstrukce vyžádala náklady ve výši zhruba 70 milionů korun. Nakonec tedy nebude například použitá kamenná dlažba na celé pěší zóně, ale pouze v úseku spadajícím do památkové rezervace, tedy zhruba od budovy okresního úřadu po náměstí a zmenšeno bude také území, kterého se změny dotknou. 

"My jsme tam vydali pokyn, aby došlo k maximální úspoře, protože v těch projektech byly i zachycena některá místa – bylo to na základě požadavku Dopravního inspektorátu – řešení křižovatky u ČEDOKu, tak přitom se řešila celá ulice, příčná," doplnil Jakl. 

V rámci rekonstrukce pěší zóny má dojít k jejímu kompletnímu vydláždění, díky čemuž by byly odstraněny chodníky a Třída Svobody by tak v úseku od náměstí po obchodní dům Baťa získala jednolitý charakter. Dále se pak také počítá s výsadbou okrasných dřevin či instalací vhodného mobiliáře.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
seo uniweb