2001 – Cheb: Privatizace obecních bytů započala (TV Západ)

Přibližně s tříměsíčním zpožděním byla 30. července podepsána smlouva o privatizaci podstatné části chebského Obecního bytového fondu, jejímž garantem se nakonec přeci jen stane místní společnost J & J Portimex. Tato firma na konci dubna zvítězila ve výběrovém řízení. Radnice ale poté musela čelit připomínkám ze strany některých neúspěšných účastníků týkajících se průběhu a výsledku veřejné soutěže.

zprávy uniweb weby

Nakonec se však žádný z nich neobrátil se žádostí o přezkoumání na Úřad pro hospodářskou soutěž a smlouva o zajištění privatizace tak mohla být podepsána. Město má smlouvou zaručenou možnost kontroly počtu prodaných bytů ke konkrétně daným termínům. 

„Ve smlouvě je ustanovení, které jednak předpokládá, že kdyby nebylo splněno - to množství bytů zprivatizováno v jednotlivých termínech, tak město jako příkazce je oprávněno od smlouvy odstoupit. A navíc byty, které chybí do hranice, která je tam uvedena, tak za to je město oprávněno uplatnit nárok na sankci,“ přiblížil znění smlouvy místostarosta Pavel Vanoušek. 

Do konce letošního roku by mělo být prodáno prvních 200 bytových jednotek a v každém dalším čtvrtletí pak vždy 400. Celá rozsáhlá akce by měla být ukončena k datu 30. dubna 2003. Konečný seznam objektů určených k privatizaci počítá s prodejem 2538 bytových a nebytových jednotek, z nichž mohou být vyloučeny pouze ty, které by vykazovaly mimořádně závažné technické či právní nedostatky. Privatizace obecních bytů, které mohou být prodány pouze jejich nájemníkům, je dobrovolná a nikdo k ní nesmí být nucen, byť by v některém domě měl být nakonec prodán pouze jediný byt. Lidé, kteří o privatizaci neprojeví zájem, zůstanou i nadále nájemníky městských bytů. 

„S každým z těch občanů bude jednáno. Každý se dozví, ve smlouvě je napsáno – prokazatelným způsobem, musí být každý uvědoměn o tom, že má možnost privatizovat bytovou jednotku, ve které bydlí. Každý má právo znát podmínky a prokazatelně musí být seznámen s podmínkami, za kterých se ta privatizace bude provádět,“ vysvětlil místostarosta.

Do konce října letošního roku by měly být provedeny nezbytné technické kroky jako např. zpracování posudků na jednotlivé byty. Takže již v průběhu tohoto měsíce by měli první nájemníci obdržet nabídku na privatizaci. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
29. SEZONA ČNSO

Hlavní zprávy

 

weby uniweb