2001 – Cheb: Jména sčítacích komisařů schvalovala radnice (TV Západ)

S blížícím se Sčítáním lidu, domů a bytů se v poslední době objevuje celá řada pochybností týkajících se možného zneužití osobních údajů. Přesto, že jsou sčítací komisaři vázáni slibem mlčenlivosti, a za jeho porušení jim hrozí až dvou set tisícová pokuta, mnozí občané považují toto opatření za nedostatečné. Proto mohou využít jedné ze zákonných možností a vyplněný sčítací list odevzdat osobně na příslušném obecním úřadě.

zprávy uniweb weby

„Formuláře bude možno po tom rozhodném okamžiku, tzn. po noci z 28. února na 1. března v zapečetěné obálce předat na podatelnu Městského úřadu,“ řekl Václav Sýkora. 

Občan tak ale musí uskutečnit do 12 dnů ode dne samotného provedení evidence obyvatel. Pokud někdo nepředá sčítací list v této zákonné lhůtě nebo se dokonce odmítne sčítání zúčastnit, Český statistický úřad jej může prostřednictvím Okresních úřadů pokutovat až do výše 10 tisíc korun. Další pojistkou proti možnému zneužití osobních údajů je také to, že k osobám sčítacích komisařů se musel vyjádřit příslušný Městský úřad.

„Radnice schvalovala, je to i ze zákona, jméno komisaře,“ dodal Sýkora. 

Sčítací komisaři by měli poprvé každou domácnost navštívit ve 2. polovině února, kdy občanům předají sčítací listy a na požádání poradí s jejich vyplněním. Každý z komisařů se musí automaticky prokázat průkazkou pracovníka Českého statistického úřadu a zároveň s ní předložit i svůj občanský průkaz.  

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb