2000 – Sokolov: Okolní vesnice dluží městu 800 tisíc (TV Západ)

Již 800 tisíc korun dosáhla dlužná částka u poplatku, které sokolovské radnici odvádějí okolní obce za umístění svých žáků na městských školách. Největší dluh – 600 tisíc korun - mají v současné době nedaleké Citice.

dezinfekce

„S Citicemi jsme se dohodli, že nám budou splácet v současné době 30 tisíc korun kvartálně. Tato splátka se bude projednávat v zastupitelstvu, protože dluh by se splácel déle než 18 měsíců, což musí zastupitelstvo schválit,“ sdělil místostarosta Sokolova Lubomír Novotný.

Druhým největším dlužníkem je Staré Sedlo, které Sokolovu nezaplatilo téměř čtvrt milionu korun. Několika tisícové částky pak ještě dluží obce Josefov a Rovná. Každá z obcí, jež má umístěny žáky na sokolovských školách, odvádí za jednoho částku přibližně 4 tisíce korun, která slouží k pokrytí provozních nákladů. Sokolovská radnice se s uvedenými obcemi snaží domluvit i na jiných formách splácení.

„Např. ve Starém Sedle máme určitou možnost navrhnout Sedlu, že bychom převzali některé pozemky, které sousedí přímo s katastrem Sokolova, jako splátku dluhu,“ uvedl dále Novotný. 

Dojíždění dětí z okolních obcí na sokolovské školy je dáno jednak tím, že v některých menších vesnicích škola zcela chybí a dále také větší atraktivitou škol v okresním městě. V Sokolově totiž funguje několik sportovních tříd a rovněž třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy