2000 – Schwandorf: Bavorské město přivítalo delegaci ze Sokolova (TV Západ)

V pátek 7. července se uskutečnila 1. oficiální návštěva vedení sokolovské radnice v bavorském městě Schwandorf, se kterým podepsal Sokolov v dubnu tohoto roku partnerskou smlouvu. Na setkání padly již první konkrétní náměty na vzájemnou spolupráci, a to především na úrovni zájmových organizací a spolků.

dezinfekce

Vedení schwandorfské radnice zorganizovalo setkání delegace města Sokolov se zástupci místních škol a širokého spektra kulturních či sportovních spolků a organizací. Ti projevili zájem navázat kontakty s obdobně zaměřenými institucemi v Sokolově. Z tohoto důvodu předali radním kompletní seznam organizací, které ve Schwandorfu působí. 

„Seznam je k dispozici u nás na radnici, příp. na telefonu 83281, což je můj telefon. Kdokoliv si může, pokud má zájem, pro příslušného partnera dojít, adresy dostane. Samozřejmě budeme sami ještě organizace vyzývat, aby se zúčastnily spolupráce,“ uvedl místostarosta Lubomír Novotný. 

Na setkání byly domluveny již konkrétní projekty. V obou městech budou ustanoveny partnerské výbory, v nichž zasednou např. předsedové kulturních, sportovních a školských komisí. Výbory se budou pravidelně scházet a připravovat postup další spolupráce. Navázány byly již i první kontakty. Schwandorfské gymnázium, kde funguje celá řada kulturních kroužků, navázalo spolupráci se sokolovskou Základní uměleckou školou. Připraven je již první přátelský zápas fotbalistů z obou měst. Vedení Sokolova si uvědomuje význam takovýchto vzájemných kontaktů a proto bude konkrétní projekty podporovat formou finančních grantů.   

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy