2000 – Cheb: Úředníci se školí, jak čerpat peníze z evropských fondů (TV Západ)

Na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Chebu právě probíhá série tréninkových cyklů pro představitele státní správy a samosprávy Karlovarského kraje. Cílem je připravit úředníky na postupy běžné v Evropské unii při využívání strukturálních a kohezních fondů. Státy, které se na vstup do unie připravují, mohou prostředky čerpat z předvstupních fondů Phare, ISPA a SAPARD, u nichž ovšem platí stejné mechanismy.

zprávy uniweb weby

„Cílem je, aby se tito lidé seznámili s tím, jakým způsobem funguje evropská regionální politika, jakým způsobem se čerpá ze strukturálních fondů, jak se připravují projekty, jaké musí mít náležitosti apod.,“ vysvětlil Jiří Ježek.

Unie totiž každoročně nabízí poměrně značné prostředky na vyrovnání úrovně infrastruktury, ale kandidátské země je neumějí využít. Další problémy také přináší fakt, že v regionech nevzniká dostatek především velkých projektů, které by mohly na získání evropské dotace aspirovat. Seminář je proto založen na aktivní spolupráci školených úředníků s lektory a nejsou jim tedy pasivně pouze předávány informace. 

„Není to školení takové, že by někdo přednášel o Evropské unii, ale snažíme se i starosty a různé ostatní představitele zapojit do spolupráce tím, že sami vytvářejí různé projekty, sami diskutují o slabých a silných stránkách vlastní obce, apod.,“ doplnil Ježek. 

Do dubna příštího roku by tréninkovými cykly na ekonomické fakultě mělo projít celkem 80 pracovníků veřejné správy. Očekává se rovněž vytvoření koordinačního centra na úrovni Karlovarského kraje.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb