2000 – Cheb: Novým děkanem EK ZČU je Miloš Nový (TV Západ)

Nového děkana má od 3. března Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Chebu. Po inauguraci se na tři roky se ujal funkce 40letý Ing. Miloš Nový, který na Katedře ekonomie a financí této fakulty vyučuje od roku 1994. S příchodem nového děkana se očekává řada změn.

dezinfekce

K nejvýznamnějším má patřit těsnější spolupráce s ostatními fakultami Západočeské univerzity, jejíž je Ekonomická fakulta s více než 1200 studenty součástí. V horizontu dvou až tří let by měly vzniknout dva nové obory, a to ekonomicko-technický a  ekonomicko-právní. 

„Jedním z mých cílů je stabilizace magisterského studia. Druhým cílem je získání studia doktorandského a třetím cílem je plná integrace ekonomické fakulty v rámci Západočeské univerzity,“ vyjmenoval nový děkan Miloš Nový.

S nástupem Ing. Nového do čela fakulty dochází rovněž k některým změnám v řízení školy. První se týkají personálního obsazení vedení fakulty. 

„Jsem rozhodnut navázat na vše pozitivní, co bývalé vedení vykonalo tak, aby vývoj fakulty pokračoval kontinuálním způsobem,“ uvedl děkan.

Takže asi nějaké drobné změny uděláte?

„Pochopitelně drobné změny budou učiněny. V podstatě jsme už jednu změnu udělali v tom, že jsme rozšířili počet proděkanů o pana profesora Ing. Jana Tomka, kandidáta věd. A to je zatím ta nejdůležitější změna, která v současné době je a je platná,“ dodal.

Nový děkan nám také prozradil jeden ambiciózní plán týkající se změny struktury samotného vyučování. Podle něj by jedna třetina výuky měla probíhat v německém jazyce. Hodiny by měly vést zkušení pedagogové z německých vysokých škol, jejichž rozhodně ne nízké platy by se financovaly z různých rozvojových fondů Evropské unie. Tento model by jistě přilákal nové zájemce o studium ze vzdálenějších koutů republiky a snad i ze sousedních států. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese