2000 – Cheb: Kvalita ovzduší se ve městě výrazně zlepšila (TV Západ)

Z pravidelného každoročního měření kvality ovzduší, které již deset let provádí chebská Okresní hygienická stanice vyplývá, že za sledované období došlo k podstatnému zlepšení. Za loňský rok bylo ve městě naměřeno 20krát menší množství oxidu siřičitého na metr krychlový než v roce 1991. Nepřetržitě klesají i hodnoty polétavého prachu a oxidu dusíku. Důležitý je i fakt, že ke zlepšení situace dochází na všech místech města.

dezinfekce

„Např. to, co jsme si všimli i na městské radě, že i ta nejhorší místa či možná to nejhorší místo, které v Chebu je, to je dole u ESKY, je hodně špinavé, zaprášené. Takže i tam se situace zlepšila. Ono by se tomu možná nechtělo příliš věřit, protože stále je to asi nejšpinavější místo ve městě. I z hlediska dopravy. Takže index znečištění tak, jak je zde uvedeno, při spolupůsobení tří škodlivin, tak u ESKY se prakticky snížil na desetinu,“ uvedl starosta Václav Jakl. 

K výraznému zlepšení životního prostředí ve městě přispěla zejména změna topného systému na plynový u výrobce tepla a bytového správce společnosti TEREA a dokončení výstavby silničního obchvatu Chebu. 

„Ale dlužno také přiznat, že velký vliv na zlepšení kvality ovzduší a především rozhodující, pokud jde o oxid siřičitý, má odsíření elektráren. Protože zde ta pozaďová koncentrace, která byla, byla vyšší nežli lokální vlivy,“ doplnil místostarosta Pavel Vanoušek. 

Zlepšení situace si pochopitelně vyžádalo nemalé finanční náklady. Město např. v současné době dluží kvůli úvěru pro firmu TEREA asi 15 milionů marek, za které ručí svým majetkem včetně historických domů na náměstí Krále Jiřího. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy