2000 – Cheb: EgroNet zlepší přeshraniční dopravu i turistický ruch (TV Západ)

Již 28. května by měl začít fungovat dopravní železniční systém EgroNet. Tento systém propojí oblast přeshraničního regionu Egrensis. Tzn. na české straně okresy Cheb, Sokolov a Karlovy Vary a na německé pohraniční oblasti Bavorska a Saska s Durynskem. Na železniční spoje bude navazovat veřejná hromadná autobusová doprava ve větších městech.

dezinfekce

„EgroNet je dopravní systém, který překračuje státní hranice ze Spolkové republiky Německo do Euregionu Egrensis v naší oblasti,“ uvedl vedoucí referátu dopravy Milan Polák. 

Použit bude lehký speciální vlak RegioSprinter. Zajímavostí je fakt, že tento projekt bude reprezentovat zdejší Euroregion na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. 

„V oblasti Chebu bude vstupovat na naše území přes hraniční přechod Pomezí. V oblasti Saska bude do naší republiky přecházet přes Vojtanov, směrem na Františkovy Lázně a Cheb. V oblasti Sokolovska bude vstupovat RegioSprinter do České republiky v oblasti Kraslic,“ dodal Polák.

Cestující si budou moci zakoupit denní, týdenní či skupinovou jízdenku. Např. denní lístek bude stát 200 Kč pro Čechy a 25 německých Marek pro zahraniční turisty. Při předložení jízdenky budou poskytovány slevy na vstupné na různé akce a na návštěvy kulturních památek v tomto regionu. I proto by mělo zprovoznění systému EgroNet přispět k dalšímu turistickému zatraktivnění oblasti Euregia Egrensis. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy