2000 – Cheb: Do města zavítala delegace Evropského parlamentu (TV Západ)

Poslanec evropského parlamentu za Lucembursko a bývalý prezident evropské komise Jacques Santer navštívil minulý týden v doprovodu svého kolegy Joachima Wuermelinga, zastupujícího v parlamentu Bavorsko, krátce Cheb. Zde se setkal s představiteli radnice v čele se starostou Václavem Jaklem. Jacques Santer si do Chebu odskočil z nedalekého Marktredwitzu, kde jednal s představiteli německé části Euregia Egrensis, jehož je Cheb také členem.

dezinfekce

„Přijel jsem na pozvání kolegy z Evropského parlamentu pana poslance Wuermelinga, abych se na místě přesvědčil o průběhu procesu rozšiřování Evropské unie, o konkrétním životě lidí v příhraničních oblastech a také, abych viděl, jak obyvatelstvo to rozšíření přijímá, aby pak následný vstup nových členů do unie proběhl tak, jak má, bez zjevných problémů,“ vysvětlil důvod své návštěvy poslanec Evropského parlamentu Jacques  Santer.

Santer především vyzdvihl úlohu přeshraničních euroregionů při samotném procesu rozšiřování Evropské unie. Ty podle něj, již téměř odstranily bariéru zvanou státní hranice. 

„Význam přeshraničních euroregionů je značný. Vzniká zde mnoho velkých společných projektů, při jejichž realizaci se obě strany navzájem poznávají. Tyto konkrétní projekty navíc regiony poblíž hranic velmi oživí. Není nezajímavé, že všichni hlavní tvůrci nové sjednocené Evropy, všichni – bez výjimky, pocházeli z pohraničních oblastí, kde mohli na vlastní kůži poznat problémy, které rozdělená Evropa přináší,“ sdělil dále Santer. 

Po krátkém rozhovoru se starostou členové delegace zdůraznili, že především lidé v pohraničí vstup do Unie nepodceňují. Z projektu chebské radnice byl oceněn zejména program Rozvoje města, který podle poslanců evropského parlamentu hledí především do budoucna. 

„Přesně v tomto příhraničním regionu jsou vidět na jedné straně problémy související s rozšířením Evropské unie, ale na druhé straně i možnosti, které z toho plynou. Unie má dva hlavní požadavky, co by měla Česká republika konkrétně zlepšit. První problém vidím ve velikém rozdílu mezi platy na české straně a např. u nás v Německu. Evropský parlament má proto velký zájem na tom, aby se hospodářský růst v České republice dal co nejdříve do pohybu, aby se ekonomické rozdíly začaly zmenšovat. To pak umožní využít výhody ze společného soužití ještě lépe. Druhý velký problém vidím ve špatné dopravní situaci u vás. Zastaralé komunikace zabraňují rychlejší výměně zboží a lidí. Společné soužití je možné pouze tehdy, budeme-li mít společné dopravní cesty. Na tom musí pracovat obě strany,“ řekl Joachim Wuermeling.

Na závěr krátké návštěvy Chebu si delegace Evropského parlamentu prohlédla centrum města, kde je nejvíce zaujal historický Špalíček. 

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024