Ostrov: Město vyhlásilo jako další z regionu na svém území bezdoplatkové zóny

0

ostrov, bezdoplatková zóna, spolupráce, policie čr, mp, problém, lokalita, opatření, občané, sociální dávky, chudoba, obchod, kriminalita, patalogické jevy, bezpečnost


Ve spolupráci s Policií České republiky, Obvodním oddělením Ostrov a s Městskou policií Ostrov bylo po důkladné analýze vytipováno několik problémových lokalit se zvýšeným výskytem případů narušování veřejného pořádku a občanského soužití.

Z těchto lokalit byl v průběhu minulého roku zaznamenán velký počet přijatých oznámení od občanů, kteří zde ztrácejí pocit bezpečí a místům se raději vyhýbají. Jedná se především o části města s větší koncentrací obyvatel ohrožených chudobou a nezaměstnaností, jmenovitě o oblast sídliště zvaného Papouškárna v západní části Nového města a dále pak o lokalitu vymezenou ulicemi Krušnohorská, Odborů a Hornická či okolí objektu čp. 1207. 

Městská policie zde eviduje zvýšený počet přestupků, násilných a majetkových trestných činů, výskyt sociálně patologických jevů, které ohrožují například děti, či větší počet osob pod vlivem návykových látek apod. Ke zlepšení bezpečnostní situace ve vybraných lokalitách (graficky vyznačených viz mapka) přistoupilo Město Ostrov k vyhlášení bezdoplatkových zón a následně k zastavení vyplácení doplatků na bydlení všem nově se přistěhovaným obyvatelům. Tito mají možnost, po splnění základních podmínek (nájemní smlouva a trvalý pobyt), žádat na úřadu práce o přiznání jiné dávky, tj. příspěvku na bydlení. Stávajících nájemníků v bezdoplatkových zónách se opatření nedotkne. Těm, kterým je doposud vyplácen doplatek na bydlení, bude tento vyplácen i nadále, a to i po nabytí účinnosti opatření.

Opatření se tak dotkne výlučně občanů, kteří nově zažádají u úřadu práce o doplatek na bydlení a kteří doloží nájemní či ubytovací smlouvu k prostorám v objektu nacházejícím se ve vyhlášené bezdoplatkové zóně. Cílem vyhlášení bezdoplatkových zón je zejména zamezení obchodu s chudobou spojeného s nárůstem kriminality. S ohledem na aktuální legislativu se jedná o jediný funkční model v boji proti spekulantům, kteří skupují byty a do nich následně sestěhovávají sociálně slabé občany z různých koutů republiky bez jakékoliv vazby na region. Opatření rovněž zamezí nežádoucí migraci těchto lidí v rámci města, což dosud bránilo smysluplné sociální práci. Bez podobné vyhlášky má město svázané ruce a je proti takovým praktikám na svém území zcela bezzubé. Pozitivní zkušenosti ostatních měst v Karlovarském kraji, která se již pro zřízení bezdoplatkových zón v minulosti rozhodla, přivedly vedení města k zavedení tohoto opatření také na území Ostrova. 

V Sokolově, Aši a Chodově vedl tento krok k uklidnění napjaté situace ve vybraných lokalitách. S ohledem na skutečnost, že situace v Ostrově není zatím nijak dramatická, jako v některých dalších městech České republiky, má opatření především preventivní charakter do budoucna. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. k 10.5.2019. 


Zdroj: město OstrovSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář