ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

Kraj loni vložil do oprav silnic a mostů přes půl miliardy korun

Karlovarský kraj nechal v roce 2018 provést opravy a rekonstrukce krajských silnic II. a III. tříd a mostů za více než 546 milionů korun.

0

Včera

Cheb: Studie o odpadech odhaluje slabé třídění ve městě (TV Západ)

Obsáhlou, dvousetstránkovou, studii o celkové situaci v odpadovém hospodářství v Chebu představilo vedení města novinářům na tiskové konferenci po jednání Rady města. Materiál přináší hodnocení jednotlivých segmentů, ukazuje rezervy a nabízí i některá řešení.

0

Před 2 dny

Sokolov: Byty ve ZDRAPOSO budou hotové koncem léta (TV Západ)

Práce na výstavbě bytů v sokolovském centru ZDRAPOSO pokračují i přes obtíže s úpravou projektu. V místě vzniknou téměř dvě desítky malometrážních bytů a nebytové prostory k podnikání.

0

Před 3 dny

Kraj rozdělí ve třetí vlně kotlíkových dotací 69,7 milionu korun

V lednu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR další výzvu pro kraje, v jejímž rámci mohou požádat o dotaci pro občany na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Samotné spuštění výzvy přímo v Karlovarském kraji se plánuje na polovinu roku 2019.

0

Před 3 dny

Cheb: Lávka do Hájů je po roce znovu otevřena (TV Západ)

Důležitá lávka pro pěší v městské čtvrti Háje v Chebu byla konečně kompletně zprovozněna. Od konce ledna loňského roku, kdy byla náhle z rozhodnutí statika uzavřena, prošla opravami za necelých 5 milionů korun. Na první pohled je patrné zúžení profilu.

0

Před 3 dny

Chodov: Sídliště v Tovární ulici dostane novou kanalizaci

Chodov bude v letošním roce pokračovat v opravách a výměně dešťové kanalizace na sídlišti v Tovární ulici. Předpokládané náklady na druhou etapu této investice jsou ve výši 3,8 milionu korun.

0

Před 4 dny

Ostrov: Město plánuje vybudovat polytechnické zázemí v ZŠ Masarykova

Základní škola v Masarykově ulici se potýká s dožívajícím technickým stavem učebny pro výuku chemie a fyziky. Stávající prostory a vybavení neodpovídají současným trendům ve vyučování přírodních věd.

0

Před 5 dny

Cheb: Začíná úprava dalšího vnitrobloku

V pondělí 21. 1. 2019 budou zahájeny stavební práce na úpravě vnitrobloku ulice Úzká. Bude vybudována nová parkovací plocha z kamenné dlažby v prostoru nezpevněného povrchu vysypaného asfaltovým recyklátem po demolici zdi.

0

Před 5 dny

Cheb: V rámci rekonstrukce Písečné bude vybudován i nový kruháč

Rekonstrukce by měla začít na přelomu února a března, stát bude necelých 19 milionů korun

0

Před 6 dny

Krajům opět chybí prostředky na platy ve zdravotnictví

Hejtmani se na 15. zasedání Rady Asociace krajů prioritně zabývali navýšením tarifních platů pracovníků ve zdravotnictví. Nedostatek finančních prostředků na zvýšení mezd chtějí řešit okamžitě s ministrem zdravotnictví.

0

Před 6 dny

Kraj opět vyhlásí dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Nejenom na rekonstrukci památkově chráněných objektů, ale také na uspořádání kulturních akcí, propagaci turisticky zajímavých destinací či na vydávání neperiodických publikací budou moci žadatelé čerpat dotace od Karlovarského kraje. Ve vyhlašovaných programech je pro ně připraveno více jak 19 milionů korun.

0

Před týdnem

Sokolov: Počet nádob na použité oleje vzroste (TV Západ)

Sběr použitých olejů z domácností v Sokolově je v současné době možný do osmi nádob. Jejich počet se má v letošním roce zvýšit.

0

Před týdnem

Sokolov: Na investice a opravy škol půjde 28 milionů (TV Západ)

Školská zařízení v Sokolově se po loňských investicích a opravách dočkají i letos výrazné podpory. Zavedený systém, kdy zástupci škol, školek a dalších zařízení sami sestavují plány na nejdůležitější investice, bude pokračovat.

0

Před týdnem

Mariánské Lázně: Oprava chodníku v ulici U Pily vyšla na 600 tisíc

V rámci realizace akce došlo k vybourání stávajícího litého rozpadlého asfaltu a oprav z živice včetně likvidace tohoto materiálu. Byly vybourány stávající poškozené betonové obrubníky a osazeny nové betonové parkové obrubníky.

0

Před týdnem
szo zapad side