ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

Cheb: Příjezdová komunikace do nemocnice byla provizorně opravena

Karlovarský kraj tím řeší stav silnice poničené rozsáhlými stavebními pracemi v areálu nemocnice. Zcela nový povrch pak vjezd do areálu dostane po dokončení rekonstrukce pavilonu B, která by měla odstartovat v příštím roce.

0

Před 6 měsíci

Cheb: Mega nápady. Druhé setkání

Druhé informativní setkání s občany se bude konat 13. listopadu v Podhradu, restaurace u Sabadina od 18 hodin.

0

Před 6 měsíci

Loužek: Zkulturnění návsi

Obec Loužek se dočkala zkulturnění návsi. Vedení města Chebu vyslyšelo prosby místních občanů a na již zpevněné návsi nechalo vybudovat přístřešek u autobusové zastávky. Součástí odpočinkového místa je i nová informační tabule.

0

Před 6 měsíci

Region: Kraj získá na dva roky pomoc od Evropské komise (TV Západ)

Jako velký úspěch komentuje vedení kraje zařazení regionu do skupiny šesti evropských uhelných oblastí, které získají pomoc od expertní skupiny Evropské komise. O tuto technickou pomoc se ucházelo celkem 41 regionů.

0

Před 6 měsíci

2009 – Sokolov: Protipovodňová opatření se odkládají (3873) (TV Západ)

Protipovodňové opatření, které chtělo město Sokolov realizovat na řece Ohři, se prozatím odkládá. Plánovaný rozpočet akce 150 milionů korun zahrnoval kromě vytvoření umělého valu proti zvýšené vodě v řece také zakopání nevzhledného teplovodu. Umístění přípojky pod zem by však samo spolklo 100 milionů. Ministerstvo zemědělství odmítlo zařadit z tohoto důvodu akci do programu Prevence proti povodním.

0

Před 6 měsíci
SZO