Karlovy Vary: Vysoká škola neotevře obor fyzioterapie (TV Západ)

0

karlovy vary, univerzita karlova, vysoká škola, 3lf, petr kulhánek, jan klíma, petr vidímský, michal riško, studium


Z plánovaného otevření oboru fyzioterapie v Karlových Varech sešlo. Několik let trvající snaha města o zahájení výuky pobočky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy narazila na špatné výsledky při přijímacím řízení.

„Dostali jsme předevčírem dopis od Univerzity Karlovy, že se na studium do Karlových Varů přihlásilo 64 studentů, z nichž se k přijímacím zkouškám dostavilo 41 studentů. Přijímací zkoušky udělali bohužel jenom dva s tím, že domluvený mechanismus jednání z května byl takový, že pokud bude převis v Praze studentů, kteří se kvalifikovali ke studiu fyzioterapie, ale nedostali se z kapacitních důvodů do Prahy tak, že budou osloveni ke studiu do Karlových Varů. Nicméně dopisem nám Karlova Univerzita oznamuje, že k tomu nedojde, že k tomuto kroku nepřistoupí. Já jsem neudělal nic jiného než, že jsem požádal o jednání s panem rektorem, paní prorektorkou, která studium a jeho přípravu v Karlových Varech měla na starosti, s panem děkanem 3. Lékařské fakulty, abych s nimi věc probral, protože z mého pohledu je nešťastné, když zahodíme tři roky práce na obou stranách - jak ze strany univerzity, tak ze strany Karlových Varů,“ uvedl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

„Jaký je to pocit, když se poslední týdny probouzíte ve dvě ráno, to se mě neptejte. Určitě budeme dále usilovat – já hlavně o výuku fyzioterapie v Karlových Varech,“ dodal radní města Jan Klíma.

„Samozřejmě pro dva studenty otevírat výuku 130 km od mateřské fakulty není ekonomicky únosné. Takže dvěma studentům jsme nabídli možnost, že by studovali v Praze a oni s tím souhlasili,“ informoval děkan 3. Lékařské fakulty Petr Vidímský.

Škola měla najít zázemí v budově v ulici na Nábřeží Jana Palacha. Do prostor i do příprav na otevření školy město investovalo peníze.

„Na základě rozhodnutí Rady města, odboru majetku, byly disponovány prostředky prostřednictvím primátora a radního, který byl odpovědný za přípravu vysoké školy, což je radní Klíma, na účtu majetku města do tří milionů korun. Za tyto finanční prostředky se provedly nezbytné rekonstrukční práce vnitřního vybavení. Tzn., že tam byla oprava elektroinstalací, topení a zejména příprava čtvrtého patra a vstupu foyer pro fyzioterapii, která by tam měla vzniknout v bakalářském směru,“ potvrdil náměstek primátora Michal Riško.

„Ta budova, i její část, jenom dnes byla připravena na studium Univerzity Karlovy, protože kapacitně má budova daleko větší možnosti. I dnes tam působí v nájmu subjekty, které se věnují vzdělávání. Budova bude sloužit primárně vzdělávání, ale samozřejmě to univerzitní vzdělávání bylo naší prioritou,“ doplnil Kulhánek.

Původní plán počítal s tím, že v případě nenaplnění počtu studentů v Karlových Varech, nabídne škola místo  studentům nepřijatým v Praze. Proč se tak nestane, neví ani primátor města.

„Tuto otázku nedokáži zodpovědět, protože neznám vztahy na univerzitě. Samozřejmě pan děkan Anděl, s kterým jsme celou spolupráci nastavili, byl velmi vstřícný k tomu ustavit studium v Karlových Varech. Pan děkan Vidímský, který je tam dnes, tu snahu deklaroval také, ale výsledek tomu neodpovídá,“ dodal Kulhánek.

O prostory v budově město zájemce má, ale dosud počítalo s pobočkou vysoké školy.

„My jsme dlouhodobě nemovitost pronajímali. V současné době jsou tam nájemci – je jich tam několik. Dokonce tam byl i nájemce, který v Karlových Varech provozuje školská zařízení, který by si převzal celý objekt. Ale až do dnešního dne, kdy jsme dostali informaci z 3. Lékařské univerzity, jsme objekt blokovali právě pro studium fyzioterapie v Karlových Varech. Rada města rozhodla, že v tuto chvíli tento majetek bude uvolněn. Jinak samozřejmě, co se týče mě osobně, tak z mé pozice se jedná o nájem. Jakýkoli nájemce, který zaplatí odpovídající nájem a pokryje náklady budovy, bude přínosem,“ připomněl Riško.

Budova je zkolaudována jako školské zařízení a jako taková by měla i nadále sloužit.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
szo footer 2018