Žlutice: Město může přijít až o 11 milionů korun z příjmů (TV Západ)

Zatímco koronavirová nákaza se Žluticím na Karlovarsku vyhnula obloukem a město nezaznamenalo žádného nakaženého, finanční dopady mohou být tvrdé. Město musí řadu akcí přehodnotit a reagovat tak na vývoj především příjmové stránky.

zprávy uniweb weby

„Ještě, než bych se zmínil o financích, tak bych možná rád využil této příležitosti a poděkoval všem lidem ze Žlutic, kteří nějakým způsobem pomáhali zvládnout tu krizi. Jednalo se o šití roušek, rozvoz desinfekce atd. Opravdu, místní zdroje se zmobilizovaly a pomáhaly. Takže ještě jednou poděkování. A teď k těm penězům. Naše zastupitelstvo reagovalo poměrně rychle. Některé investiční akce jsme museli bohužel zrušit v reakci na očekávaný propad příjmů v rozpočtu města. Dnes se odhaduje, že to bude nějakých 11 milionů korun. Takže některé akce opravdu letos bohužel nemůžeme zrealizovat. Někde jsme rozpočty ponižovali, někde jsme také ušetřili, např. na kulturních akcích. Tak uvidíme, doufejme, že se situace zlepší a že to letos s tím rozpočtem nedopadne špatně,“ věří v obrat v lepší starosta Žlutic Václav Slavík. 

Kvůli financím zatím byly odloženy dvě investiční akce v součtu za 4 miliony korun – oprava chodníku v Nádražní ulici a rekonstrukce cesty ke hřbitovu. 

„V realizaci nám zůstávají dvě dotační akce, které jsou podpořeny z Ministerstva životního prostředí a z Ministerstva pro místní rozvoj. Jedna z nich se jmenuje Bydlení na zámku. Vznikne 7 bytových jednotek sociálního bydlení. Máme ale nastavenou poměrně širokou škálu – široký okruh obyvatel. Mohou tam být jak senioři, tak začínající rodiny. Jsou to malometrážní byty, takže předpokládáme, že o ně bude velký zájem. Čili tato akce běží. A ta druhá, která probíhá, tak to je úplně nový sběrný dvůr, kde opravujeme bývalý brownfield betonárky. Vznikne tam úplně nové luxusní prostředí pro provozování nakládání s odpady,“ přiblížil Slavík. 

Město doufá, že se podaří uspět i s plánem na dokončení revitalizace Měšťanského domu na náměstí. 

„Tam plánujeme, že zřídíme novou expozici muzea. Vznikne tam knihovna, společenský sál pro menší události ve městě a mělo by tam být také nové Infocentrum. Zde se hodně upínáme na norské fondy. Na jaře jsme podávali žádost. Nyní se žádost posuzuje. Doufám, že projekt bude úspěšný, protože by to opravdu dávalo smysl, dokázali bychom využít potenciál domu. Sloužilo by to nejen turistům, ale i občanům, že by mohli o sobotě, neděli přijít vyřídit jednoduchou záležitost vůči městu. Rozpočet projektu je kolem 43 milionů korun. Dotace je poměrně velkorysá, a to ve výši 38 milionů. Takže, opravdu se na to upínáme, je to jedna z mála možností, jak získat větší investiční peníze a uskutečnit tu naši dlouhodobou vizi,“ přiblížil starosta. 

Ve Žluticích je také velký zájem o stavební parcely pro bydlení a město má připravenu rozvojovou plochu. 

„Které pracovně říkáme Žlutice-Sever. Jedná se o lokalitu nad benzinovou pumpou. Tam jsme ve fázi projednané studie, kterou máme nyní na stole. Mělo by tam vzniknout asi 44 parcel - jedna v průměru někde kolem 1800 metrů čtverečních. Chtěli bychom to teď doprojektovat tak, abychom pozemky zasíťovali a dávali do prodeje. Bohužel je to ještě hudba budoucnosti, protože narážíme jednak na náš územní plán, na místní podmínky, které nám tam moc nenahrávají, kdy narážíme také na Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, kde nemáme tento projekt úplně v souladu. Předpokládám ale, že se nám to podaří vyřešit a že by ve Žluticích mohla vzniknout nová obytná zóna, která zde strašně schází a zájemci, kteří do města přichází, že by si rádi postavili, tak nemají kde,“ potvrdil starosta Václav Slavík. 

Řada dalších projektů se týká především komunikací ve městě. 

„V podstatě necháváme nakreslit hned několik ulic. Jedná se o ulici Karlovarskou. Projekt už máme na stole. Dále se jedná asi o nejfrekventovanější ulici Dukelských hrdinů a Hradební. Problém u těchto ulic je v tom, že leží uvnitř Městské památkové zóny, vše je v žule. Očekáváme, že projekty budou opravdu finančně náročné, ale stav, který zde dnes a denně musí občané zažívat, není ideální a rádi bychom s tím něco dělali,“ slíbil starosta. 

Na investice má město Žlutice ročně mezi 4 – 6 miliony korun, a tak musí hledat další finanční zdroje v dotacích. 

„Co se týče rozpočtu příštího roku – jsem opravdu zvědav, jak se vůbec bude vyvíjet situace na stránce příjmové. To hodně ovlivní i sestavování rozpočtu. Určitě bychom chtěli zrealizovat akce, které jsme museli odložit. Potom máme v plánu nějakou tu komunikaci, např. na Žižkov, kde je prašná cesta, schází tam komunikace, obsluhuje to tam penzion a obyvatelé, kteří tam bydlí. Takže si myslím, že je to jedna z priorit, kam bychom chtěli investovat,“ dodal Slavík. 

Pro letošní rok počítá rozpočet města Žlutice s příjmy ve výši 47,3 miliony korun a výdaji 56,7 milionu. Saldo 8,9 milionu korun je vyrovnáno zapojením přebytků z minulých let.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
29. SEZONA ČNSO

Hlavní zprávy

 

weby uniweb