Víte, co dělat s odpady v době epidemei koronaviru?

Jak nakládat s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a u osob v domácí karanténě? Co dělat s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami na pracovištích bez rizika infekce? Na tyto a mnohé další otázky vám přinášíme potřebné odpovědi. Věnujte prosím pozornost těmto doporučením a informacím.

dezinfekce

„Doba, ve které se nyní nacházíme, si vyžádala nejrůznější opatření proti zamezení šíření nebezpečného koronaviru. Kromě toho, že nosíme ochranné pomůcky, dbáme na dodržování hygienických zásad, vyhýbáme se kontaktu s lidmi, nesmíme zapomínat ani na doporučení spojená s nakládáním s odpady. Věřím, že jsou naši občané dostatečně ohleduplní ke svému okolí a že se jimi budou poctivě řídit,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec. 

Odpady vznikající v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Odpad se netřídí
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) se vkládá do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří desinfekčním prostředkem. Zavázaný pytel se vloží pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad, nesmí se odkládat mimo kontejnery.

V případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit desinfekčním prostředkem.

Při manipulaci s odpadem by se měly vždy používat rukavice a rouška. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.

Není povinnost vozit směsné komunální odpady v současné situaci jen do spalovny. S odpady se nakládá ve stále stejném režimu.

Odpady vznikající při péči o pacienty COVID-19 ve zdravotnických zařízeních
Musí být shromažďován v označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalech. Pokud je to možné, měl by být obal ošetřen desinfekcí a to nejlépe v místě jeho vzniku.

Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu.

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami na pracovištích bez rizika infekce
Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán. 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami v běžných domácnostech
I zde platí, že jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad, a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán. 

Další nakládání s odpady
Sběrný dvůr
– v době opatření proti šíření koronaviru může zůstat otevřen. Pro informace ohledně konkrétního sběrného dvora a jeho otevírací doby je nutné kontaktovat příslušný obecní úřad.

Ekologická likvidace vozidel - autovraky – v době opatření proti šíření koronaviru může zůstat provoz otevřen. Je však nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů používat bezhotovostní platební styk.

Sběrna - výkup surovin (železo, papír, atd.) – v současnosti se na sběrny nevztahuje žádná z výjimek usnesení vlády, proto nemohou provádět výkup.

Sběrna surovin pro velkoodběratele – pouze za předpokladu, že se jedná o dodávání sběrných surovin v souvislosti se zajištěním průmyslové nebo stavební výroby. Nicméně je vždy potřeba dbát zvýšených hygienických podmínek a omezit kontakt lidí na minimum.Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 01.04.2020 10:30
0 +
 

Hlavní zprávy