Sokolovsko: Starostové žádají premiéra a vládu o pomoc

Tři desítky starostů ze Sokolovska se podepsaly pod dopis adresovaný premiérovi Andreji Babišovi a Vládě ČR. Na vrcholné představitele státu se starostové obrátili jménem měst a obcí z ORP Sokolov s prosbou o pomoc v situaci, která může přerůst v ekonomický a sociální kolaps regionu.

dezinfekce

Na Sokolovsku má totiž v nadcházejících měsících přijít o práci kolem tisícovky lidí v rámci útlumu těžby a zpracování uhlí v sokolovském hnědouhelném revíru. Současně s tím musí celý region zcela neplánovaně čelit hrozbě zániku dalších tisícovek pracovních míst v kraji kvůli dopadům koronavirové pandemie na lázeňství, turistický ruch i další oblasti.

Podle starostky Renaty Oulehlové znamená kombinace těchto faktorů pro města a obce bezprecedentní ohrožení ekonomické i sociální stability, jež nemá v naší historii obdoby.

„Už nyní je Karlovarský kraj a především pak Sokolovsko strukturálně jednou z nejpostiženějších oblastí celé České republiky a musí se potýkat s celou řadou závažných problémů,“ uvedla starostka Oulehlová.

Co nejvíce trápí Sokolovsko a region?
Nejnižší HDP ze všech krajů České republiky, dlouhodobý propad výše HDP, jeden z nejnižších výnosů příjmů podle rozpočtového určení daní na jednoho obyvatele v rámci České republiky, nejnižší mzdy v rámci ČR, nejvíce obyvatel se základním vzděláním v ČR, vysoká koncentrace sociálně vyloučených lokalit, obchod s chudobou, největší nárůst objemu exekucí v ČR, jedna z nejvyšších měr trestné činnosti nezletilých v ČR a nejvyšší úbytek obyvatel z celé ČR. Podle dopisu starostů bude mít za této nepříznivé situace spojení zániku tisíců pracovních míst v důsledku plánovaného útlumu těžby uhlí a pandemie koronaviru naprosto devastující dopady na celý region.

„Tento vývoj povede vedle dramatického prohlubování současných problémů i k vzestupu dalších sociálně patologických jevů, ať už jde například o nárůst obecné kriminality, příklon k politickému extremismu a další,“ píší starostové v dopise adresovaném vládě a premiérovi. 

„S řadou problémů se snažíme jako zástupci místní samosprávy vypořádat sami, ale nyní se dostává do situace, kdy městům a obcím docházejí síly i prostředky a bez pomoci státu se nedokáží s kumulací problémů vypořádat. Proto se na vás obracíme se žádostí o pomoc. Aktivním účastníkem při řešení vzniklé a složité situace se snaží být také společnost Sokolovská uhelná, která patří k největším zaměstnavatelům v kraji a dlouhé roky se snažila rozvoj regionu podporovat. Jednou z možných cest, jak kraji alespoň trochu pomoci, je návrh Sokolovské uhelné, aby za pomoci státu bylo dočasně o tři roky odloženo uzavření plynárenské části ve Vřesové, která má ukončit činnost v červenci 2020 kvůli vysoké ztrátovosti v důsledku systému takzvaných emisních povolenek. To by poskytlo dostatek času na vytvoření náhrady za pracovní místa, která v našem regionu zanikla či zaniknou v důsledku pandemie koronaviru a umožnilo by se s jejími důsledky vyrovnat bez extrémních sociálních otřesů. Navíc s pozitivními dopady na rozpočet státu. Námi reprezentovaná města a obce Sokolovska podporují všechna opatření vedoucí k zachování pracovních míst. Žádáme vás, abyste tisícům lidí z našeho kraje dali naději a budoucnost. Každý stát je tak silný, jak silný je jeho nejslabší region,“ stojí v dopise vládě a premiérovi. 


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 21.05.2020 14:00
0 +
 

Hlavní zprávy