Sokolov: Za poškození silnice uhradil ČEPS městu 5 milionů

Složité jednání s dobrým koncem pro město Sokolov v podobě pěti milionů korun do rozpočtu. Tak by se dala charakterizovat uzavřená smlouva mezi akciovou společností ČEPS a městem Sokolov.

dezinfekce

Dojednání důležité dohody o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti, která se týká silnice mezi Vítkovem a Novinou, dotáhla do konce starostka Renata Oulehlová. Oněch pět milionů korun je v současnosti už na účtu města.

Silnice mezi sokolovskými částmi Vítkov a Novina využívala akciová společnost ČEPS při realizaci projektu vnitrostátního vedení dvojitého vedení 400 kV mezi Vítkovem a Přešticemi. V průběhu stavebních prací došlo ke vstupu a vjezdu na pozemky města, využívána byla především místní komunikace třetí třídy na Novinu. Tato silnice přitom prošla v minulosti rekonstrukcí hrazenou z dotace. Při nadměrném zatížení těžkou technikou při stavbě došlo k poškození cesty.

„To se nám samozřejmě nelíbilo, a proto jsme požadovali, abychom dostali za vzniklé škody náhradu. Nakonec jsme uspěli a náhradu získali,“ konstatovala starostka.

Projekt vnitrostátní vedení Vítkov – Přeštice spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV (s označením V490/V491) s celkovou délkou 87 km, z čehož kolem 80 km bude vystavěno ve stávajícím koridoru dvojitého vedení 220 kV Vítkov – Přeštice (V221/V222). Tím dojde k minimalizaci dopadu na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Pozitivní vliv výstavby tohoto vedení 400 kV se projeví v posílení přenosové soustavy, zvýšení stability provozu, zvýšení spolehlivosti dodávek v oblasti západních Čech a zajištění bezpečného vyvedení výkonu z plánovaných obnovitelných zdrojů v Karlovarském kraji.

Více informací o tomto projektu můžete najít zde.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy