Sokolov: Víceúčelová stezka je hotová

Víceúčelová městská stezka, která spojuje horní a dolní část Sokolova, je hotová. Trasa mezi volnočasovým areál Bohemia a areálem zdraví Stará Ovčárna je dlouhá více než 2,6 kilometru. Nejsložitějším úsekem stavby bylo stoupání od chemičky do Mičurinovy ulice, prudší úsek je také od areálu zdraví do Švabinského ulice.

zprávy uniweb weby

Stezka začíná v areálu Bohemia v ulici Karla Hynka Máchy za blokem řadových garáží naproti parkovišti u „in-line“ dráhy. Na tuto komunikaci navazuje stezka, která pokračuje až do ulice Dělnická, kde je dále vedena z části po stávajících místních komunikacích a z části po nové stezce podél zadního traktu řadových garáží až do ulice Tovární.

Před sjezdem do této ulice je v místě stoupání výškový rozdíl řešen vybudováním opěrné gabionové zdi spolu s osazením trubkového zábradlí. V ulici Tovární je součástí stezky nový chodník až k autobusové zastávce, která bude vyměněna za novou. Stezka následně vede za zahradami rodinných domů v ulici Mičurinova až k místní komunikaci do Těšovic. Stezka je dále vedena ke komunikaci v ulici K. H. Borovského, kterou křižuje a pokračuje ulicí Marie Majerové až do ulice Závodu Míru. Stezka je v této části navržena v trase stávajícího chodníku jako dělená s tím, že šířka stezky bude 3 metry a chodníku 2 metry. Dále vede ulicí Alšova a Švabinského.

Poslední část stezky vede podél severní hrany parcely autoservisu a podél oplocení zahrádkářské kolonie směřuje k Lobezskému potoku. U mostku přes potok končí. V místech, kde jsou chodníky v souběhu se stezkou, je mezi nimi pruh ze „slepecké“ dlažby. Došlo k úpravám a vybudování míst pro přecházení chodců a přejíždění cyklistů spolu s nasvícením vytipovaných rizikových míst tak, aby splňovala bezpečnostní standardy. V trase od ulice Tovární směrem k ulici Mičurinova vzniklo nové veřejné osvětlení.

Před oficiálním otevřením víceúčelové stezky ještě zbývá dořešit, kam umístit přístřešek pro kola. Přesunut bude ze současného místa u autobusové zastávky patrně ke zdravotnickému středisku naproti. Sloup elektrického vedení v úseku za zahrádkami v ulici Mičurinova z trasy zmizí, čeká se ale, až ČEZ provede přeložku části trasy vedení. U některých prastarých lamp z Mičurinovy ulice k chemičce, které nahradilo nové osvětlení, se hledá, komu vlastně patří. Náklady na vybudování víceúčelové stezky dosáhly zhruba 19,8 milionu korun, z toho 11,3 milionu korun bylo poskytnuto formou dotace.


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 04.06.2020 10:30
0 +
 
NetConcert Angelique Kidjo

Hlavní zprávy

 

weby uniweb