Sokolov: Ve městě přibydou nové parcely pro výstavbu rodinných domů

36 nových stavebních parcel o výměře cca 1000m2, výstavba sportovních a volnočasových ploch jako je např. multifunkční, workoutové nebo dětské hřiště. To je jen malý výčet toho, jak to bude brzy vypadat na Jižním lomu v Sokolově.

dezinfekce

Odboru rozvoje města se totiž podařilo získat financování 100 % způsobilých nákladů z programu Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Díky tomu dostal zelenou připravovaný projekt s názvem „Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury, I. etapa“.

Chybět nebudou také příjezdové cesty a inženýrské sítě vodovodu, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, veřejná osvětlení, nadzemní elektrické vedení a sdělovací vedení k budoucím stavebním parcelám. Příjezdová komunikace bude napojena na stávající silnici Citická. Společně s vybudováním příjezdové cesty dojde i k výstavbě parkovacích míst.

Město Sokolov tak bude ze svého rozpočtu financovat jen malou část nákladů jako je například veřejné osvětlení či herní prvky na dětském hřišti.

Projekt bude realizován až v části Jižního lomu „za silnicí“, nikoliv v části, ve které byly v minulosti realizovány parkové úpravy. Nutno podotknout, že se nejedná o území, kde nyní probíhá výkup garáží. Toto území je totiž v záplavové zóně a nelze na něm realizovat žádné nové stavby.

Předběžný termín realizace odhaduje město na rok 2024.

Zdroj: Město Sokolov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy