Sokolov: V Nádražní ulici je málo přihlášených lidí i popelnic

Kvůli opakovanému zakládání černých skládek, narušování občanského soužití a porušování veřejného pořádku byla připravena velká bezpečnostní akce, která se konala v pondělí 4. dubna v Nádražní ulici. Zúčastnilo se jí 15 strážníků městské policie, pracovníci odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov a úřadu práce i zástupce společnosti SOTES. Nechyběla ani starostka Renata Oulehlová.

dezinfekce

Při akci došlo na kontrolu všech bytů v Nádražní ulici a jejich uživatelé museli doložit nájemní smlouvy. Kontroloval se počet osob uvedených v nájemních smlouvách, a počet osob fakticky žijících bytech. Odbor sociálních věcí MěÚ šetřil, jestli rodiče poskytují dětem řádnou péči. Městská policie totiž opakovaně monitoruje obtěžování občanů dětmi z této ulice, a to zejména na cyklostezce vedoucí Nádražní. Často zde dochází rovněž k narušování bezpečnosti silničního provozu právě dětmi, které si hrají na komunikaci a ohrožují tak i své zdraví a život.

„Zjistili jsme, že většina nájemníků není uvedena v nájemních smlouvách a tudíž za ně nejsou odváděny místní poplatky za svoz odpadu. Počet odpadových nádob neodpovídá faktickému počtu osob žijících v bytech. Všichni nájemníci byli upozorněni, že od letošního ledna je povinností městského úřadu informovat úřad práce o uložených nezaplacených pokutách, a úřad práce poté musí provádět srážky z čerpaných dávek na úhradu pokut,“ uvedl ke kontrole velitel strážníků Petr Kubis.

Starostka Renata Oulehlová řekla, že zatím neexistuje mnoho nástrojů, jak problémy související s vyloučenými lokalitami řešit. "Nicméně coby místopředsedkyně Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, jehož vznik jsem na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky iniciovala, dělám vše, co je v mých silách pro to, aby se situace změnila," podotkla.

Před rokem město na své náklady vyvezlo z Nádražní ulice na 14 kontejnerů odpadu poté, co městská policie organizovala úklid veřejného prostranství a zapojila do něho místní obyvatele. Pořádek zde ale vydržel jen několik měsíců. „Umístili jsme v Nádražní ulici kameru a v řadě případů řešili zakládání černé skládky místními obyvateli pokutami nebo oznámením ke správnímu orgánu. Do Nádražní ulice se budeme vracet často. Město využije všech možností, aby byli za opakované porušování zákonů potrestáni všichni, kteří se ho dopouštějí. A to i včetně rodičů, kteří se řádně nestarají o své děti,“ zdůraznil velitel strážníků.

Zdroj: Město SokolovKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy