Sokolov: Tylovku čekají velké stavební úpravy

Stavební úpravy jsou naplánovány v ulici J. K. Tyla v centrální části města Sokolov. Rekonstrukce čeká nejen komunikaci, ale také to, co se ukrývá pod ní. Tedy vodovod a kanalizaci. Stavba je rozdělena na dvě etapy. První v rozsahu od Lobezského potoka po křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého začne 4. března a potrvá do konce června.

dezinfekce

Realizace stavby je spojena s dopravním omezením v ulici J. K. Tyla, v první etapě od Lobezského potoka po křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého. V tomto rozsahu bude tato část ulice uzavřena a bude omezena dopravní obslužnost a možnosti parkování v ulici J. K.Tyla a přilehlých komunikacích.

Druhá etapa stavby v rozsahu od křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého do napojení na Rokycanovu ulici bude realizována od konce června do konce srpna. Zhotovitelem díla je společnost VIDEST Otovice.

Součástí stavby je oprava komunikace J. K. Tyla s vybudováním dešťové kanalizace a výměnou vodovodního a kanalizačního vedení v ulici. Stavba bude financována jako společná investice města Sokolov a Sokolovské vodárenské s. r. o., která bude hradit část stavby vodovod, splašková kanalizace a jednotná kanalizace. Náklady na tento projekt přesáhnou 12 milionů korun, z toho přibližně 3,4 milionu korun uhradí Sokolovská vodárenská.

Město se omlouvá tímto obyvatelům ulice a také ostatním uživatelům za omezení v dopravě, případnou zvýšenou hlučnost a prašnost při provádění prací a žádá všechny majitele objektů a uživatele komunikací o dodržování dopravního značení, aby byla zaručena dopravní obslužnost objektů v ulici J. K. Tyla a také možnost provádění prací.


Zdroj: město Sokolov

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy