Sokolov: Otevře se více přístup k řece? (TV Západ)

Odbor rozvoje města Sokolova předložil Radě města návrh na schválení nabídky spolupráce s Povodím Ohře. Komplexní a dlouhodobý záměr má řešit obecně protipovodňová opatření na Ohři, ale také přístup k řece z pohledu města.

james bond net concert

"Povodí Ohře si nechalo zpracovat analýzu či projekt, přičemž by rádo čerpalo státní dotace na provedení a realizaci protipovodňových opatření. A protože řeka Ohře protéká celým městem, tak jsme v tom jejich kolotoči dotazů nemohli chybět. Jsme rádi, že nás oslovili. Samozřejmě jsme se k jejich aktivitě připojili, ovšem s podmínkou, jak bylo napsáno, že na to Povodí Ohře bude čerpat dotační tituly. V tomto případě bychom se rádi připojili a vydali jsme kladné stanovisko. Protipovodňové opatření by mělo spočívat v tom, že po celém břehu, pokud to bereme po proudu, tak tu pravou stranu a částečně i vlevo, by měly být protipovodňové zídky z železobetonového tělesa. Nám to nevadí, ale přeci jen jsme jednu připomínku měli. A to docela logickou. Už dlouhodobě bojujeme právě s tím, že minimálně ten břeh za Lidickým nábřežím, tzn. za paneláky, které tam jsou, tak po celé délce bychom rádi protipovodňové opatření řešili mnohem komplexněji. Řešili bychom ho třeba násypovým valem tak, aby zde vznikla buď promenáda, myslíme si, že to bude do budoucna jednou krásné místo k procházení Sokolováků, anebo abychom zde např. umístili ještě cyklostezku. Tzn., že cyklisté, kteří nyní projíždějí po asfaltové cyklostezce, tak by si třeba i mohli vyjet na ten val a vidět řeku zase z jiného pohledu. Takže tuto připomínku jsme Povodí Ohře poslali. Samozřejmě chápeme, že pokud jsou nějaké finanční náklady s tím spojené zvýšeny právě, protože měníme tu železobetonovou zídku za násypový val, tak do budoucna je město Sokolov ochotno bavit se o možné nějaké spoluúčasti. Nyní ale již předbíháme. To zásadní je, že jsme se k této aktivitě připojili a rádi," vysvětlil místostarosta Sokolova Jan Picka. 

Přístup k pravému břehu Ohře již dlouhé roky omezuje parovod a nyní by konečně mohl zmizet. 

"Ten přechod na druhý břeh Ohře je komplikovaný právě tím parovodem, který tam teď vede. V současné době tam realizujeme úplně novou, nádhernou, krásnou Krejcarovou lávku. Tzn., že ta spojnice bude opravdu pěkná. Parovod ten břeh hyzdí. Nicméně dobrá zpráva je, že odstranění tohoto parovodu zase souvisí s jiným projektem, a to v režii dodavatele tepla – Sokolovské uhelné. Ta nyní mění strategii. Půjde formou dvou plynových kotelen na území města. Tzn., že ten páteřní parovod, který nyní vede z Tisové, tak již teď bude ztrácet smysl a nebude takový problém jej odstranit. Takže věříme, že tento břeh, díky protipovodňovému opatření a i tomu, že zmizí ten obludný parovod, tak opravdu získá na atraktivitě," popsal Picka. 

Na levém břehu se rozkládá rozvojové území a během sezóny zde funguje také vodácké tábořiště. 

"Ten levý břeh, alespoň v této části, úplně tak aktivně, co se týče protipovodňových opatřeních, řešit nemusíme. V nedávné době došlo k přepočítávání záplavových období – tzn. 10letá, 100letá voda. Toto jsme dělali v rámci toho, že na tom druhém břehu chceme zasíťovat pozemky. Počítáme s tím, že by tam mohlo vzniknout 50, 60 parcel a příležitostí pro rodiny, které chtějí mít v Sokolově rodinný domek. A ta levá strana bude opravdu velice atraktivní, protože již se tam  v jedné lokalitě bourají ty ohyzdné garáže, které tam byly. Navíc vedle vzniknou, jak jsem již říkal, parcely pro rodinné domky. Už nyní je tam i atraktivní lokalita oddychová. A koneckonců tábořiště a dnešní dny nám dávají jasný důkaz o tom, že nejen Ohře, ale i vodácké tábořiště v Sokolově má své místo, protože denně jezdí stovky vodáků. I to tábořiště je opravdu hodně využíváno. A je to i jakousi vstupní branou do našeho města," zhodnotil význam lokality místostarosta. 

Výhledově je celá lokalita směrem k jezeru Medard pro město příležitostí k dalšímu rozvoji. Otevření přístupu k řece Ohři je pak logickým krokem, který místu dodá na atraktivitě.  

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
weby uniweb