Sokolov: Ohňostroje budou jen při akci Hurá prázdniny

O jakém z bodů programu prvního letošního jednání zastupitelstva města se bude nejvíce debatovat? Kdo si vsadil na rozhodování, jestli pořádat nebo nepořádat soutěž ohňostrojů, ten vyhrál. Poměrně bouřlivá diskuze, do níž vstupovali odpůrci i zastánci ohňostrojů, nakonec vyzněla pro tuto atrakci, ovšem s kompromisem.

dezinfekce

Oficiální městský ohňostroj se bude v Sokolově konat pouze jednou do roka, a to právě při akci Hurááá prázdniny. Ostatní oslavy, například Den horníků, budou bez rachejtlí.

Pořádání soutěže ohňostrojů podpořila v podstatě celá městská rada, s výjimkou Petra Kubise. Ten svůj negativní postoj obhajoval tím, že tato akce městu v podstatě nic nepřináší, jen se zvyšují bezpečnostní rizika.

„Určitě zachovejme Hurááá prázdniny včetně peněz, které byly na ohňostroje, ale místo nich nabídněme lidem jiný program,“ uvedl radní Kubis.

Zastupitel Petr Krása v ohňostrojích rovněž nevidí přínos a podle něho je současným trendem ústup od ohňostrojů.

„Sokolov s nimi kdysi s jako velkou a ojedinělou akcí začal, tak proč by s nimi nyní Sokolov také nemohl skončit,“ podotkl zastupitel.

Ještě jednou projednat tuto problematiku s tím, že bude zpracován ekonomický rozbor akce, navrhoval zastupitel Miroslav Balatka.

Místostarosta Karel Jakobec konstatoval, že ačkoliv stál u zrodu soutěže ohňostrojů, pokud budou zrušeny, uražený nebude.

„Proč bychom se měli zbavovat naprosto ojedinělé akce, která do Sokolova přiláká tisíce lidí, a ti se tady baví. Ohňostroje trvají jen krátkou dobu a je to jednou do roka,“ dodal.

Podle zastánců mezinárodní soutěže ohňostrojů se v případě, když bude zrušena, stane jediné. Okamžitě po ní takříkajíc skočí jiné z měst.

Radní Ladislav Sedláček uvedl, že soutěž ohňostrojů je pouze jednou z částí akce Hurááá prázdniny, v podstatě se jedná o její vyvrcholení. Tolik lidí, kolik se přijde na ohňostroje podívat, by podle něho žádný náhradní program nepřilákal. Starostka Renata Oulehlová i místostarosta Jan Picka upozornili, že nelze každou akci hodnotit jen podle toho, zda vydělá či nevydělá. To by se za chvíli nikde nic nekonalo jen proto, že to není ziskové.

Městský dům kultury Sokolov pořádá Mezinárodní soutěž ohňostrojů od roku 2015, kdy je cena za všechny ohňostroje neměnná, a to v částce 240 000 korun včetně DPH. Během večera proběhnou vždy tři soutěžní a jeden mimosoutěžní ohňostroj. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo zachovat koncept akce Hurááá prázdniny! podle stávajícího vzoru, včetně konání Mezinárodní soutěže ohňostrojů.

Zastupitelstvo města Sokolov schválilo během svého jednání také novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ, která byla už v závěru loňského roku schválená radou mikroregionu a kterou do tohoto svazku města a obcí přistupuje obec Těšovice. Nově tedy bude mít mikroregion 15 členů. Problém neměli zastupitelé ani se změnou územního plánu města Sokolov zkráceným postupem. Důvodem pro pořízení změny je přesun stávajícího provozu firmy Lasting Sport v Mánesově ulici do rozestavěného areálu na hranici s obcí Těšovice. Přesunutím do nových prostor by společnost mohla zvýšit výrobní kapacitu. Zároveň by byl využit chátrající nedostavěný areál. Z hlediska ochrany přírody a krajiny vyplývá, že tato změna nemůže mít negativní vliv na soustavu NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) a není požadováno posouzení vlivu na životní prostředí.

Schváleno bylo poskytnutí dotace jeden milion korun pro sokolovskou nemocnici. Zdravotnické zařízení společnosti Nemos peníze využije na obměnu přístrojového vybavení a pomůcek. Na dětském oddělení poslouží například na polohovací lůžka a infuzní stojany, na ARO k nákupu resuscitačního vozíku či podložky pro přesun pacientů a na interně k pořízení převazového vozíku. Celkem se jedná o zhruba dvě desítky položek.


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy