Sokolov: Odpady by se nově mohly vozit do Vřesové (TV Západ)

Město Sokolov vyváží zbylý nevytříděný odpad na skládku poblíž Tisové v katastru města Březová.V souladu s ekologickým postupem a postupným snižováním možností odpady ukládat se hledají další východiska.

dezinfekce

Jedním z nich je zpracování odpadů ve Vřesové. 

„Chceme to takzvaně otočit a chceme co nejdříve začít vozit odpad do areálu, který je na Vřesové. Těch důvodů je několik. Tím prvním důvodem je to, že přece jenom vidíme všichni, že už máme ty predikce do roku 2029, jak se snižuje limit na každého občana, kdy platíme ještě v uvozovkách, ale pouze v uvozovkách normální cenu a naopak jak dramaticky roste cena za každou odevzdanou tunu, co se týče nadlimitní,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka. 

Hledí se nejen na ekonomickou stránku věci, ale také se berou okolnosti ekologie a praktické důvody. 

„Přeci jen chceme mít nějaké delší období zajištěno, co se týče nakládání s odpadem, protože dříve nebo později ta velká skládka, která opravdu už není úplně ozdobou a možná i technicky už je na vrcholu své kapacity, tak bude končit. No a my samozřejmě se musíme starat o to, jak budeme nakládat s odpady dál,“ popsal místostarosta. 

Kromě starostí o směsný komunální odpad se město podle slov vedení soustředí na zlepšení podmínek pro třídění. Zvyšuje se počet nádob i možností třídit další druhy odpadů.

„Takže my jim tomu jdeme vstříc nejenom těmi podzemními nádobami, které děláme, ale navyšujeme také počet nádob na bioodpad. Zavedli jsme tady systém a věřím, že se ujme a budeme ho rozšiřovat Door to door, to znamená, že opět zase těm Sokolovákům nabízíme možnost, jak zmenšit objem komunálního odpadu. No a děláme to kromě ekologického hlediska také právě proto, abychom šetřili společnou peněženku, protože my opravdu nechceme příliš zvedat ceny za odpad. No a ty ceny můžeme udržet pouze v případě, že opravdu budeme třídit a ten komunální odpad alespoň objemově se bude snižovat,“ dodal Picka. 

Svoz odpadů v Sokolově má na starosti městská firma SOTES. Od dubna je ve městě nově rozmístěno 30 kontejnerů na bioodpad, které se dvakrát týdně vyvážejí.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024