Sokolov: Na Jižním lomu chce město stavební parcely (TV Západ)

Zajímavé rozvojové plochy města Sokolova nabízí oblast Jižního lomu. Podle Zastupitelstvem schválené změny územního plánu by zde mohly vzniknout parcely pro individuální výstavbu. Změnám předcházely dlouhé přípravy.

dezinfekce

„My po dobu jednoho až dvou let vždy schraňujeme veškeré připomínky, podklady, žádosti o to, jak je územní plán možné změnit a poté probíhá samotný proces schvalování. Jsou vyzvány dotčené instituce, veřejnost, všichni se mohou vyjádřit ke změnám. A to finále je definitivní schválení zastupitelstvem,“ popsal místostarosta Sokolova Karel Jakobec. 

Pozemky na Jižním lomu byly jedním z řady dílčích úprav územního plánu. 

„Z hlediska běžného občana nejsou příliš zajímavé, ale asi ta nejzásadnější, která se povedla, je spuštění možnosti výstavby rodinných domků v lokalitě Jižní lom. Čili jedná se o území mezi hotovým západním obchvatem města a garážemi, které jsou teď v jednom z nejhorších stavů, jaké Sokolov některé stavební záležitosti má. Netýká se to samozřejmě těch samotných garáží, ale pouze zelené plochy, což je bývalý lom a na něm pak provedená rekultivace. Na tomto území by mohlo vzniknout kolem 30, 40 rodinných domků s tím, že část toho území není využitelná, protože leží v záplavovém území stoleté vody. Ale dejme tomu, tak 80 % využitelných je,“ přiblížil Jakobec. 

Lokalita bezprostředně navazuje na řeku a Staré náměstí a mohla by tak přispět k dalšímu oživení této části města. 

„Již v minulosti, na začátku 90 let, existovaly vize, jak udělat ze Starého náměstí zase střed města. Čili výstavbu směřovat na západ, ne na východ. Díky těžbě jsme jedno z měst, které má staré náměstí úplně na kraji města, což není rozumné. Takže výstavba by měla do budoucna jít směrem k Antonínu a směrem k Jižnímu lomu. Co se týče samotného Jižního lomu, tuto lokalitu jsme dali do jednoho z projektů Zahlazování následků důlní těžby. Čili předpokládáme, že pokud tento program nebude zastaven a stát bude dále poskytovat prostředky, tak by zasíťování mělo proběhnout z tohoto programu. Město by ve finále zainvestovalo pouze osvětlení, dopravní značky a nějakou drobnou architekturu, ale veškeré sítě by zaplatil stát,“ dodal místostarosta Jakobec.  

Ze dvou stovek zmíněných garáží u Ranžíru jich město již 130 vykoupilo a výkup dalších jedenácti je v jednání. V druhé polovině letošního roku by mělo dojít k postupné demolici. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy