Sokolov: Modernizaci křižovatky u ONO převezme jiná firma

Modernizaci křižovatky u čerpací stanice ONO, která se promění na okružní, převezme jiná firma. A to kvůli vyřazení původního vítěze výběrového řízení, protože nepodepsal smlouvu. Hodnotící komise zasedla znovu a rozhodla, že akce bude svěřena firmě STRABAG a. s., jež při prvním posuzování nabídek skončila druhá s cenou zhruba 24,8 milionu korun bez DPH (cca 31 milionů Kč s DPH). Zakázku vyhlásila Krajská správa a údržbou silnic Karlovarského kraje ve společném zadání s městem Sokolov.

loop jazz club

Podíl města Sokolova podle návrhu smlouvy o dílo nyní činí více než 9,7 milionu korun bez DPH, (asi 11,7 Kč včetně DPH). To je oproti předpokladu navýšení o zhruba 944 641 korun (přibližně 1,1 milionu Kč vč. DPH). K tomuto podílu města Sokolov na financování stavebních prací je nutné připočíst padesátiprocentní podíl na přeložce kabelových vedení dvou společností. To ale nebylo v době předkládání žádosti o závazný finanční příslib známo. Přeložky nejsou součástí zpracované projektové dokumentace a ani součástí veřejné zakázky, náklady na ně se pohybují kolem 2,1 milionu korun včetně DPH.

Protože odbor rozvoje města neměl po změně stavební firmy vlivem navýšení ceny přiděleno na akci dostatečné množství peněz, požádal Radu města o souhlas se zvýšením již schváleného závazného finančního příslibu. To znamená vyčlenění dalších finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2021 o částku 1,2 milionu Kč na hrazení nákladů spojených s realizací stavby. Rada doporučila zastupitelstvu, aby s navýšením závazného finančního příslibu souhlasilo. Zastupitelé o tom rozhodnou na posledním letošním jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince.

Projektová dokumentace na akci Modernizace křižovatky Sokolov ONO byla dokončena letos a bylo vydáno stavební povolení. Projekt je rozdělen na dvě části. První část zahrnuje stavební objekty a práce, které budou financovány Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK), druhá část má být financována městem Sokolov.  Nositelem akce je od počátku KSÚS KK. Pro bezproblémový průběh stavebních prací bylo předběžně dojednáno, že stavbu bude provádět jeden zhotovitel na základě společného zadání veřejné zakázky. Financování bude oddělené. Po zahájení stavebních prací přijdou na řadu nejdříve přeložky sítí.


Zdroj: město Sokolov

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
seo uniweb