Sokolov: Město zkusí získat dotaci na úpravu ulice Petra Chelčického

Požádat o dotaci na připravované rozsáhlé stavební úpravy ulice Petra Chelčického doporučuje Rada města Sokolov. Žádost by měla zacílit na dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, který je součástí podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro rok 2021. Vyhlašovatelem výzvy je Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrhem Rady se budou zabývat zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 10. prosince.

zprávy uniweb weby

Příjem žádostí o dotace byl zahájen 12. října a konečný termín je stanoven na 21. prosince. Předpokládané výdaje na projekt představují zhruba celkem 6,3 milionu korun bez DPH (přes 7,6 milionu Kč včetně DPH). Výše dotace může dosáhnout až 60 procent uznatelných nákladů a doba udržitelnosti projektu je pět let. Akce musí být při přidělení dotace dokončena do 31. prosince 2022.

Dotaci lze využít na všechny vrstvy komunikace včetně asfaltu (způsobilé výdaje). Způsobilé výdaje včetně DPH jsou přes 5,1 milionu korun. Úpravu chodníků, veřejného osvětlení nebo úpravy inženýrských sítí (nezpůsobilé výdaje) musí hradit město. Na projekt by Sokolov, v případě schválení, mohl dostat dotaci kolem 3,1 milionu Kč. Vypočítaná částka je odhadovaná, upřesněnit ji lze až po rozdělení rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje kvalifikovaným rozpočtářem.

Projekt oprav ulice Petra Chelčického počítá se stavebními úpravy vozovky a odstavných ploch a části chodníku na začátku obytné zóny. Součástí stavby bude kromě jiného i výměna dešťové kanalizace, položení nové trasy optických kabelů a dopravní značení. Stavebními úpravami bude sjednoceno šířkové uspořádání komunikace v jednotlivých částech ulice. Od křižovatky s ul. Jeronýmova je šířka vozovky 5,5 m, mezi propojkami s ul. Jiřího z Poděbrad je vozovka šířky 4 m a v úzké části ul. Chelčického je vozovka šířky 3,25 m.

V rámci stavby provede společnost GasNet jako svoji investici i výměnu plynovodního potrubí. V ulici vzniknou také parkovací místa, která byla na základě připomínek z veřejného projednání z 25. března loňského roku změněna na podélná. Do změnové projektové dokumentace byla zapracována většina připomínek občanů města z tohoto veřejného projednání.


Zdroj: město Sokolov

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb