Sokolov: Cena za svoz komunálního odpadu se letos nezmění

Obyvatelé Sokolova mohou počítat s tím, že až do konce letošního roku zůstane cena za svoz komunálního odpadu na současné úrovni a nezvýší se. A to i přes skutečnost, že se poplatky za tuto službu naposledy upravovaly počátkem roku 2012 a od té doby náklady za svoz odpadu výrazně vzrostly.

dezinfekce

I když se původně s úpravou ceny letos počítalo, rada města zdražení „stopla“ s tím, že tak uleví občanům v komplikované „koronavirové“ době.

Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. požadovala úpravu za svoz komunálního odpadu kvůli navyšování cen za uložení odpadu na skládku v roce 2020 asi o deset procent. Ostatním subjektům již byly ceny navýšeny v loňském roce. Teď mělo dojít k úpravě ceny i pro obyvatele o zhruba 15 procent. K tomu nakonec po rozhodnutí rady ale nedojde. Město bude v letošním roce za uložení odpadu na skládku platit více a občanů se to nedotkne.

Město Sokolov nemá stanoven místní poplatek za svoz odpadu, občané Sokolova hradí svoz podle nasmlouvaného objemu nádoby a frekvence svozu. V současné době je průměrná úhrada za svoz a likvidaci odpadu přibližně 670 korun za osobu a rok.

Město už pozastavilo zvyšování nájmů ve svých bytech počínaje 1. dubnem a nájemné zůstane na nezměněné úrovni do konce letošního roku. Rozhodnutí se týká bytů, u nichž mělo nájemné vzrůst nad 50 korun za metr čtvereční a platí i pro nájemníky, kteří již oznámení o úpravě ceny obdrželi. V případě nájemného už město počátkem dubna vyšlo vstříc podnikatelům. Rada města přijala usnesení o snížení, případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých k podnikání. A to počínaje datem vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání.


Zdroj: město Sokolov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy