S přípravou strategických projektů pomohou asistenční vouchery

Rádi byste získali prostředky na realizaci strategického projektu z některého z vyhlašovaných dotačních programů a příprava podkladů je pro vás náročná a velice nákladná? Pak využijte možnosti získání podpory v rámci tzv. asistenčních voucherů Karlovarského kraje, které vám pomohou s uhrazením potřebných výdajů. Příjem žádostí probíhá od 22. dubna 2020 a ukončen bude v momentě vyčerpání alokace, nejdéle však 28. února 2022.

dezinfekce

„Jedná se o skvělý způsob, jak můžeme pomoci žadatelům o národní i evropské dotace s přípravou projektu, který má dopad na konkurenceschopnost našeho regionu a rozvoj inovačního prostředí. Zároveň ale zvyšujeme i jejich šanci na úspěšnost při získaní požadované podpory. Maximální výše dotace může v jednotlivém případě dosáhnout částky až 300 tisíc korun, minimálně pak 100 tisíc korun. Celkově máme na tyto účely vyčleněny 3 miliony korun. Dotační program je vyhlašován v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je z 85 procent spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z 15 procent z rozpočtu kraje,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Žadatelem o dotaci může být jak veřejný subjekt, tak i soukromý subjekt nebo právnická osoba, která má sídlo, pobočku či pracoviště na území Karlovarského kraje. Dotace je poskytována výlučně na přímé neinvestiční způsobilé výdaje, jako jsou osobní náklady na odborné zaměstnance, cestovné a outsourcované služby. Mezi posledně zmíněné patří například vypracování odborných studií, průzkumů trhu, cost-benefit analýz, technického řešení či dokonce projektových žádostí. Připravovaný strategický projekt musí být v souladu se schválenou Regionální inovační strategií Karlovarského kraje a musí mít prokazatelný dopad do regionu. Před samotným podáním žádosti o dotaci je pak nutné absolvovat konzultaci ohledně věcné náplně projektu a jeho strategičnosti se zaměstnanci Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Kontakty na odpovědné pracovníky, včetně pravidel dotačního programu, najdete na těchto webových stránkách.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy