Region: Zástupci kraje se sešli se starosty Žlutic, Bochova a Stružné

Další z pravidelných pracovních setkání hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a radního pro rozvoj venkova Víta Hromádko se starosty se tentokrát uskutečnila ve Žluticích, Bochově a Stružné.


„Po komunálních volbách došlo v některých obcích a městech k personálním změnám na radnicích, proto se také vracíme do míst, kde jsme již v minulosti byli a snažíme se zjistit od nových starostů, jak se jim daří vpravit se do dění a problematiky jejich funkce. Dozvídáme se tak další poznatky a velmi aktivně se snažíme být nápomoci tam, kde nám to pravomoc a legislativa umožňuje,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. 

Jedním z takových měst jsou Žlutice, kde starostku Helenu Plitzovou a její místostarosty trápí zejména stav komunikací III. třídy a mostů. Silnice ve směru na Verušice je zahrnuta v plánu velkoplošných výsprav Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje pro letošní rok, u druhé, ve směru na Čichalov, je nutné nejdříve vyřešit problematickou alej, následně pak bude také zahájena její oprava, a to zřejmě v roce 2024. S opravami mostů nemůže být kraj nápomocen, neboť jsou ve vlastnictví města. Jeden z mostů však představuje jedinou přístupovou cestu k vodní nádrži Žlutice, hejtman proto přislíbil projednání s povodím Vltavy, zda by nebylo ochotno se podílet na rekonstrukci mostu. Projednáno bylo také téma zdravotnictví, místostarostka navrhla možnost benefitů pro stávající lékaře v kraji, kteří by tak mohli být motivováni k odkladu ochodu do důchodu. Hejtman projedná také s krajským ředitelem policie možnost instalace kamerového systému, protože se město potýká se zvýšenou kriminalitou, krádežemi a nevhodným chováním na veřejnosti. Jako další problém vnímají ve Žluticích dopravní obslužnost autobusovými linkami směrem na Prahu a Plzeň, jejichž výchozí nebo nejbližší zastávky jsou od města dosti vzdálené.

V Bochově počítají pro letošní rok s menšími investicemi, a to zejména z důvodu vysokých plateb za energie, které musí vynaložit na provoz budov vlastních příspěvkových organizací. Starosta Miroslav Egert probral s hejtmanem plán a podobu budoucí okružní křižovatky ve východní části města, která vznikne v souvislosti s vybudováním dálnice D6, jež by měla v roce 2027 propojit Karlovy Vary s Prahou. Jednání se zúčastnily také ředitelky místní základní a mateřské školy. Zejména na základní škole se potýkají s problémem, kterým jsou žáci přicházející ze spádových a velmi často také sociálně slabších oblastí a ve školním prostředí značně narušují třídní kolektivy. Tato problematika je velmi úzce spjata s doplatkovými zónami a obchodem s chudobou, jíž je třeba řešit na národní úrovni.

Poslední zastávkou výjezdu byla obec Stružná, přes jejíž centrum projíždějí nákladní vozidla mířící na skládku v Činově. Komunikace obsahuje řadu nebezpečných úseků, a to zejména pro chodce. V Žalmanově by mělo být řešením osazení krajnice patníky a možnost rozšíření silnice nebo vytvoření výhyben pro bezpečný provoz. Obyvatele Stružné a Žalmanova trápí také vysoká hladina hluku z újezdu, kde probíhají vojenská cvičení. Některá z nich se konají v nočních hodinách, kdy zvuky výstřelů a hluk výbuchů narušují noční klid. Hejtman se v této věci setká s krajským velitelem, s nímž projedná nastavení pravidel zejména pro noční cvičení. V rámci pracovního setkání byla projednána také možnost snížení rychlosti na příjezdové komunikaci ke skládce v Činově. Nepochybně pozitivní zprávou je fakt, že pozdně renesanční zámek ve Stružné koupil český podnikatel, který jej rekonstruuje a chystá jeho značnou část a zámecký park zpřístupnit veřejnosti.

Ve Žluticích, Bochově i Stružné opět připomněl radní Vít Hromádko možnosti čerpání financí z programu obnovy venkova, z něhož mohou obce čerpat tři roky za sebou 250 tisíc korun, nebo si peníze našetřit a využít jednorázově 750 tisíc korun na některý z projektů, jež si připraví. 

Všeobecně lze také konstatovat, že starostové jsou spokojeni s komunikací s Policií České republiky, ale jako problematický vnímají personální podstav, který omezuje možnosti zejména preventivního působení hlídek na území jednotlivých obcí.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb