Region: Za minulý týden provedli policisté přes 32 tisíc kontrol

Za poslední týden, tedy od 7:00 hodin dne 5. 4. 2021 do 7:00 hodin dne 12. 4. 2021 provedli policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje celkem 32 095 kontrol všech platných krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Denně policisté společně s vojáky, vojenskými policisty a celníky provedlo kolem 4 500 těchto kontrol.


Za uplynulý týden policisté zjistili 2 260 porušení těchto opatření. V řadě případů zjištěná porušení vyřešili uložením pokuty příkazem na místě nebo jej oznámili správnímu orgánu k projednání. K uložení pokuty příkazem na místě policisté přistoupili v 1081 případech a 13 porušení oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Při kontrolách omezeného volného pohybu mezi okresy policisté zamítli vjezd či výjezd z okresů na území Karlovarského kraje za poslední týden 93 vozidlům. 

V souvislosti s ukončením nouzového stavu na území České republiky přestali platit mj. i omezení cestování mezi okresy a zákaz nočního vycházení. I po skončení nouzového stavu budou policisté nadále provádět kontroly dodržování mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude se jednat zejména o namátkové kontroly, které budou prováděny v rámci běžného výkonu služby stejně tak, jako tomu je doposud. I nadále bude platit, že jakmile policisté zjistí porušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, mají 3 možnosti řešení. Kromě vyřešení přestupku domluvou, je možné nadále jej projednat v příkazním řízení uložením pokuty na místě nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání. Tím bude od dnešního dne vždy místně příslušná krajská hygienická stanice, ať už se jedná o opatření vydaná podle zákona na ochranu veřejného zdraví nebo pandemického zákona.

por. Bc. Zuzana Týřová

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
seo uniweb