Region: Studie představuje dostupnost středních škol hromadnou dopravou

Karlovarský kraj si nechal zpracovat studii dostupnosti středních škol v Karlovarském kraji hromadnou dopravou.

dezinfekce

Autorem studie je Josef Bernard. Jednalo se o společný projekt Karlovarského kraje a Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. financovaný z grantu Akademie věd ČR. Cílem studie bylo jednak popsat celkovou dostupnost různých typů středních škol v kraji a identifikovat obvyklou časovou délku dojíždění, dále zjistit počty osob ohrožených ztíženou dopravní dostupností střední škol v kraji a nalézt lokality se zhoršenou dostupností různých typů středních škol. Ke zpracování studie bylo využito hodnocení dopravní dostupnosti založené na simulaci využitelnosti veřejné dopravy v reálných každodenních situacích.

Studie pracovala s dostupností pěti typů středních škol: gymnázia, střední školy s rozšířenou nabídkou maturitních oborů (více než dva maturitní obory vzdělání v nabídce školy), střední školy s omezenou nabídkou maturitních oborů, učiliště s rozšířenou nabídkou oborů (více než dva nematuritní obory vzdělání v nabídce školy) a učiliště s omezenou nabídkou oborů.

Hlavní zjištění ze studie jsou, že pro 85 % obyvatel kraje jsou hromadnou dopravou dostupné všechny typy středních škol, což je dáno vysokým podílem obyvatel ve městech. Pro 15 % obyvatel kraje jsou některé typy středních škol dostupné hromadnou dopravou jen velmi obtížně (cesta zabere více než 90 minut) a cca 1 % obyvatel bydlí v lokalitách, z nichž není hromadnou dopravou dostupná žádná střední škola. Kvalifikovaný odhad ukazuje, že cca 2200 mladých lidí ve věku 15 – 19 let bydlí v sídlech s velmi obtížnou dostupností některého typu středních škol a pro cca 100 mladých osob jsou střední školy nedostupné. Dále ze studie vyplynulo, že lepší dostupnost škol je v ranních hodinách a nejhorší v pozdním odpoledni, kdy se žáci vrací domů. V meziregionálním srovnání u gymnázií je dostupnost srovnatelná s regiony v západní části České republiky.

Dopravní dostupnost může být jedním z faktorů jednak pro rozhodování žáka, jakou střední školu si zvolí, ale rovněž důvodem pro předčasné opuštění střední školy. Dalším záměrem kraje je tak zmapování i této problematiky. 

Zdroj: Krajské listy


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese