Region: Střední školy nabídnou 3437 volných míst pro studenty

Rada Karlovarského kraje vydala doporučení pro nastavení kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023 a také odsouhlasila záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných krajem.


„V letošním roce jsou ministerstvem školství opět dány povinné jednotné přijímací zkoušky, což neomezuje školy si připravit ještě vlastní kolo. Konečnou podobu zkoušek jsme vytvořili na základě konzultace s řediteli krajských škol. I letošní deváťáky velmi silně zasáhla distanční výuka, která způsobila značné rozdíly ve znalostech a dovednostech žáků posledního ročníku základních škol. Rozhodli jsme se proto nastavit doporučení obdobně jako v minulém roce, tedy upravit poměr podílu výsledku přijímacích zkoušek na celkovém hodnocení a také zrušit cut off score, které stanovovalo minimální hranici úspěšnosti,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Poměr podílu výsledku jednotné přijímací zkoušky na celkové hodnocení bude u gymnaziálních oborů tvořit minimálně 70 %, u ostatních oborů minimálně 60 %. Tento návrh vychází z faktu, že hodnocení z předchozího vzdělávání může být, vzhledem k distanční výuce, značně neobjektivní a méně srovnatelné napříč základními školami. Minimální hranice úspěšnosti, tzv. cut off score, nebude u přijímacích zkoušek z jednotlivých předmětů  stanovena. „Stanovení hranice úspěšnosti by i podle ředitelů škol dávala smysl zejména na víceletých gymnáziích, tam je ale počet přihlášených tak vysoký, že přirozený práh je mnohem vyšší než umělá závora,“ doplnil radní Čermák.

S tímto také úzce souvisí záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných kraje. Tyto jsou opět stejně jako v loňském roce odsouhlaseny tak, jak je navrhují ředitelé škol. Pro školní rok 2022/2023 bude  nabízeno celkem 3437 volných míst, což je nárůst o 61 míst v porovnání s loňským rokem. Toto je způsobeno tím, že některé obory vzdělání nenabízejí ředitelé škol každý rok, ať již z kapacitních důvodů konkrétní školy, nebo  s ohledem na soulad s poptávkou trhu práce. Celkově nastoupilo ve školním roce 2021/22 do prvních ročníků všech středních škol v kraji 2682 studentů, což je o 194 více než v předchozím školním roce a obdobný nárůst je očekáván i v příštím roce.


NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

Velikáni filmové hudby
weby uniweb