Region: Rychlost překročilo 111 řidičů

Ve čtvrtek dne 24. března 2022 proběhla na území Karlovarského kraje celoevropská dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací ROADPOL s názvem SPEED MARATHON, která byla zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Cílem akce je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.


Do dopravně bezpečnostní akce byla zapojena také široká veřejnost, která měla možnost policii navrhnout místa k měření rychlosti, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon

Policisté v Karlovarském kraji návrhy občanů vyhodnotili a vybrali stanoviště, která dávají pro měření rychlosti smysl a jsou pro zastavení a následnou kontrolu bezpečná. Jednalo se o 41 míst, na kterých v průběhu celého dne v určitou dobu měřili rychlost.

Do akce bylo zapojeno na tři desítky policistů, kteří měřili rychlost jak stacionárními radary, tak i radary umístěnými ve služebních vozidlech. V průběhu celého dne zkontrolovali 193 vozidel a zjistili celkem 113 přestupků. I přesto, že široká veřejnost byla předem informována o této akci a i o konkrétních stanovištích, překročilo nejvyšší dovolenou rychlost celkem 111 řidičů. Přestupek uložením pokuty příkazem na místě vyřešili policisté v 92 případech, 19 porušení oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.  Dalšími zjištěnými prohřešky řidičů bylo například nepoužití bezpečnostních pásů nebo držení mobilního telefonu při řízení.

Cílem této akce nebylo odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která nedodržování rychlosti přináší. Nedodržování rychlosti patří mezi druhou nejčastější příčinu dopravních nehod v Karlovarském kraji, ale s nejvážnějšími následky, kterými jsou usmrcené osoby. V loňském roce bylo nepřiměřenou rychlostí způsobeno na silnicích v Karlovarském kraji 438 dopravních nehod, při kterých došlo k úmrtí 6 osob.

Policisté v Karlovarském kraji se budou i nadále věnovat dodržování stanovených rychlostních limitů během výkonu služby, ale i při speciálně vyhlášených akcích.

mjr. Bc. Kateřina Pešková


Fotogalerie
weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb