Region: Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje vyhlásila Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Dotační titul obsahuje dva podprogramy - Inovační a Kreativní vouchery. Kraj na ně vyčlenil částku 2.000.000 Kč ze svého rozpočtu pro rok 2020.

VZP list a pros 2022

„Snahou Karlovarského kraje je podpořit spolupráci podnikatelů v regionu jak s poskytovateli znalostí, tak s poskytovateli kreativních služeb. Tato kooperace by mohla mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti místních firem,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Podprogram Inovační vouchery je založen na spolupráci mezi poskytovateli znalostí a podnikateli. Má podpořit rozvoj, know-how a marketing podnikatelů, a to na základě předávání poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatele nové a nejsou běžně dostupné. Jedná se například o inovace produktu, procesu nebo služeb, analýzu vhodnosti použití materiálu nebo optimalizaci operačních procesů firmy.

Alokovaná částka 2 miliony korun z rozpočtu Karlovarského kraje bude primárně určena pro čerpání dotace z podprogramu Inovační vouchery.

„Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový a bude ho využito pouze v případě, že nebude vyčerpána celková částka určená na program Inovačních voucherů,“ doplnil radní Josef Janů.

Podprogram Kreativní vouchery má podpořit spolupráci podnikatelů a poskytovatelů kreativních služeb v oblastech marketingu, mediální prezentace, designu a dalších. Konkrétně by se mohlo jednat například o vytvoření návrhu designu produktu, návrh grafického vizuálu firmy, vývoj webové nebo mobilní aplikace a další.

Termín pro podání elektronických přihlášek do podprogramu Inovační vouchery je stanoven v termínu 1. – 7. 9. 2020. Žadatelé o dotaci z podprogramu Kreativní vouchery mohou podat elektronické žádosti v období 16. – 23. 9. 2020.


Zdroj: Bc. Jitka Čmoková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
weby uniweb