Region: Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje vyhlásila Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Dotační titul obsahuje dva podprogramy - Inovační a Kreativní vouchery. Kraj na ně vyčlenil částku 2.000.000 Kč ze svého rozpočtu pro rok 2020.

dezinfekce

„Snahou Karlovarského kraje je podpořit spolupráci podnikatelů v regionu jak s poskytovateli znalostí, tak s poskytovateli kreativních služeb. Tato kooperace by mohla mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti místních firem,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Podprogram Inovační vouchery je založen na spolupráci mezi poskytovateli znalostí a podnikateli. Má podpořit rozvoj, know-how a marketing podnikatelů, a to na základě předávání poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatele nové a nejsou běžně dostupné. Jedná se například o inovace produktu, procesu nebo služeb, analýzu vhodnosti použití materiálu nebo optimalizaci operačních procesů firmy.

Alokovaná částka 2 miliony korun z rozpočtu Karlovarského kraje bude primárně určena pro čerpání dotace z podprogramu Inovační vouchery.

„Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový a bude ho využito pouze v případě, že nebude vyčerpána celková částka určená na program Inovačních voucherů,“ doplnil radní Josef Janů.

Podprogram Kreativní vouchery má podpořit spolupráci podnikatelů a poskytovatelů kreativních služeb v oblastech marketingu, mediální prezentace, designu a dalších. Konkrétně by se mohlo jednat například o vytvoření návrhu designu produktu, návrh grafického vizuálu firmy, vývoj webové nebo mobilní aplikace a další.

Termín pro podání elektronických přihlášek do podprogramu Inovační vouchery je stanoven v termínu 1. – 7. 9. 2020. Žadatelé o dotaci z podprogramu Kreativní vouchery mohou podat elektronické žádosti v období 16. – 23. 9. 2020.


Zdroj: Bc. Jitka Čmoková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy