Region: Neoprávněně vyfakturovali uložení stavebního odpadu

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání šesti fyzických osob ve věku od 26 do 57 let a tří právnických osob, které obvinili ze spáchání zločinu poškození finančních zájmů evropské unie spáchaného formou spolupachatelství a přečinu dotační podvod. Sedmačtyřicetiletý muž byl dále obviněn ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

dezinfekce

Těchto trestných činů se měli dopustit v rámci realizace stavby v Karlovarském kraji v letech 2017 až 2018, která byla spolufinancována z části z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. Na základě smluv o dílo bylo domluveno, že přebytečná zemina, beton a kamení, jakožto vedlejší produkt při realizaci stavby, bude uložen na místě určeném objednavatelem, případně bude dále recyklován. Obviněnými společnostmi byly vystaveny faktury, s vědomím obviněných osob, ve kterých jsou neoprávněně zahrnuty poplatky za skládku zemin, betonu a kamení. Obviněný sedmačtyřicetiletý muž měl překročit pravomoc úřední osoby tím, že po provedené  kontrole měl potvrdit a dát příkaz k proplacení, ačkoliv věděl, stejně jako všichni obvinění, že převážná část materiálu byla uložena na pozemcích či zabudována do stavby a tudíž nemůže být za toto účtován poplatek uložením na skládce. Skutečně bylo na skládce uloženo pouze téměř 500 tun materiálu a přes 10 000 tun bylo vyfakturováno neoprávněně.

Svým jednáním měli poškodit finanční zájmy Evropské unie a způsobit na národních zdrojích ČR větší škodu. V žádosti o dotaci měli uvést nepravdivé údaje a způsobit tak škodu ve výši téměř 1 300 000 Kč. Kriminalisté zajistili ve stejné výši finanční prostředky na bankovním účtu jedné z obviněných společností.

Všechny obviněné osoby jsou stíhány na svobodě. V případě prokázání viny hrozí pěti mužům ve věku 26 až 57 let trest odnětí svobody až 8 let. Sedmačtyřicetiletému muži hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby trest odnětí svobody až 10 let.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy