Region: Lesních požárů přibývá. Může dojít i na zákaz rozdělávání ohňů

Počet požárů lesních porostů či travních porostů v posledních dnech a týdnech stále stoupá. Od února do konce dubna vyjížděli hasiči v Karlovarském kraji k 87 požárům v lesích či na loukách. Důvodem je suché a teplé počasí po zimě bez sněhu.

dezinfekce

Lesní a travní porosty jsou na celém území kraje velmi vyschlé a tedy výrazně náchylnější ke vzniku požáru. Oheň se pak v takto vyschlém prostředí plném hořlavých materiálů velmi snadno a rychle šíří. Jen za pondělí vyjížděli hasiči v kraji ke třem požárům lesních porostů, za víkend to bylo třináct požárů.

Převažující příčinou vzniku těchto požárů je lidská činnost. Například nedbalost při používání otevřeného ohně během zahrádkářských činností, při těžbě dřeva, ale i lehkomyslnost při turistice a táboření nebo dětských hrách s přítomností ohně. Ve vyschlém prostředí stačí i nedopalek cigarety, který může způsobit požár.

Odpovědnost za vznik požáru je zakotvena v platné legislativě. Podle zákona o požární ochraně si každý má počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Tento zákon například zakazuje i provádět vypalování porostů, což bývá v jarních měsících častá činnost, jak se zbavit suché trávy po zimě. Tento zákaz platí pro fyzické i právnické osoby.

Nebezpečím lesních či travních požárů je jejich snadné šíření a zpravidla velmi špatná dostupnost pro požární techniku. Likvidace těchto požárů je tak složitá, vyžaduje velké počty zásahové techniky i samotných hasičů, v nepřístupných terénech může ohně prohořívat i několik dní.

Hasiči proto důrazně apelují na všechny obyvatele kraje, aby v tomto období co nejvíce omezili jakékoliv používání otevřeného ohně, které by mohlo způsobit požár trávy či lesního porostu. Kraj může svým nařízením vyhlásit období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, což s sebou nese například zákaz rozdělávání ohně a další povinnosti pro zemědělce či lesní hospodáře. Hasičský záchranný sbor informoval hejtmana Karlovarského kraje o aktuální situaci. Pokud bude trend suchého počasí a velkého počtu požárů pokračovat, navrhnou hasiči hejtmanovi vyhlášení nutných opatření.

Velmi rizikovým bude závěr tohoto týdne. Před prvním květnovým dnem tradičně přichází takzvaný svátek pálení čarodějnic. Tento obyčej je spojený s táboráky a dalšími zvyky. Pro hasiče v aktuálním obdobím je Filipojakubská noc rizikovým dnem, kdy může dojít ke většímu počtu požárů. Souvisí to i s postupným uvolňováním vládních nařízeních v současné epidemiologické situaci, kdy je předpoklad, že řada lidí bude chtít slavit.

Požáry mohou v lesích způsobit značné škody, v případě určení viníka jsou legislativou stanovené sankce pro fyzické i právnické osoby.Zdroj: HZS Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy