Region: Kraj udělí Zelenou hvězdu za mimořádné aktivity v oblasti ochrany přírody

Kraj letos poprvé udělí ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie. Jeho držitelem se stane spolek Zamenis, který dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Kromě artefaktu symbolizujícího hvězdu v zelené barvě obdrží spolek finanční dar v hodnotě 50 000 korun.

dezinfekce

„V našem kraji se dlouhá léta rozvíjí řada aktivit, které pomáhají chránit přírodu a životní prostředí, starat se o ohrožené druhy rostlin i živočichů. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli každoročně ocenit úsilí jednotlivců, spolků či organizací, které za těmito aktivitami stojí. Při udělování cen se chceme v první řadě soustředit na počiny v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života, ochrany přírody a životního prostředí, které jsou v regionu nebo oboru mimořádné, vyzdvihneme také novátorství a inovace v přístupu ochrany přírody či inspirativní postupy.  Ocenění může být navrženo pouze za ukončenou aktivitu a projekt, ale rovněž za mimořádný celoživotní přínos v oblasti životního prostředí,“ vysvětlil Karel Jakobec, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje. 

Autorem konkrétní podoby ocenění je rytec skla, sochař, malíř a ilustrátor Dalibor Nesnídal. Cena se bude udělovat neziskovým organizacím, obcím, právnickým i fyzickým osobám. Na základě podnětů odborné i laické veřejnosti Komise životního prostředí a změny klimatu při Radě Karlovarského kraje navrhne vítěze, kterého doporučí ke schválení vedení kraje. Vítěz pak obdrží cenu spojenou s finančním darem na některé z krajských akcí. Tentokrát se předání uskuteční na Lázeňském festivalu jablek v Mariánských Lázních dne 9. října 2022.

Spolek Zamenis vedený předsedou Karlem Janouškem se už od roku 2006 snaží o šíření osvěty o našem největším a nejvzácnějším hadu, užovce stromové, a stará se o její ochranu. Mezi hlavní aktivity spolku patří budování líhnišť, péče o zídky, osvěta, monitoring výskytu užovky stromové v údolí řeky Ohře a další výzkum. Spolek Zamenis provozuje terénní infocentrum o užovce stromové, jež sídlí v bývalé hasičské zbrojnici osady Osvinov.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024